Organi fakultete in komisije

Dekan

Prof. dr. Robert Petkovšek 

Fakultetni senat

Dekan prof. dr. Robert Petkovšek, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Bogdan Kolar, prof. dr. Borut Košir, prof. dr. Slavko Krajnc, izr. prof. dr. Robert Cvetek, izr. prof. dr. Branko Klun, doc. dr. Marjan Turnšek, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Janez Štuhec, doc. dr. Mari Jože Osredkar,  ter štirje predstavniki študentov.

Akademski zbor

Prof. dr. Borut Košir (predsednik, 2015), prof. dr. Stanko Gerjolj, namestnik predsednika (2015), visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter dvanajst predstavnikov študentov.

Upravni odbor

Prof. dr. Bogdan Kolar (predsednik), prof. dr. Borut Košir, izr. prof. dr. Janez Vodičar, doc. dr. Barbara Simonič, doc. dr. Andrej Šegula, doc. dr. Miran Špelič, vodja FRS, tajnik fakultete in predsednik ŠS TEOF.

Študentski svet

Predsednik Študentskega sveta Teološke fakultete, podpredsednik Študentskega sveta fakultete in 12 predstavnikov letnikov.

Strateški svet

Dekan, prof. dr. Robert Petkovšek (predsednik), prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, tajnik, skrbniki študijskih programov, predsednik ŠS TEOF, predstavnik alumnov, tajnik SŠK in predstavnik Združenja ZDT. 

Komisija za študijske zadeve

V Ljubljani: prodekan za študijske zadeve, izr. prof. dr. Robert Cvetek, doc. dr. Bogdan Dolenc, doc. dr. Tadej Strehovec, koordinator tutorjev, samostojni strokovni delavec referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik študentskega sveta (2013-2017).

V Mariboru: predstojnik Enote v Mariboru, prof. dr. Slavko Krajnc, izr. prof. dr. Avguštin Lah, doc. dr. Barbara Simonič, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, samostojna strokovna delavka referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik študentskega sveta (2013-2017).

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, vodji programskih skupin, glavni urednik BV, koordinator za znanstveno-raziskovalno dejavnost, predstavniki doktorskega študija na področjih teologija, ZDT in religiologija, predstavnik doktorskih študentov in tajnik fakultete. (2013-2017).

Komisija za habilitacije

Prof. dr. Borut Košir, prof. dr. Stanko Gerjolj in prof. dr. Bogdan Kolar. (2013-2017).

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem