Organi fakultete in komisije

Dekan

Prof. dr. Robert Petkovšek 

Fakultetni senat

Dekan prof. dr. Robert Petkovšek, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Bogdan Kolar, prof. dr. Borut Košir, prof. dr. Slavko Krajnc, izr. prof. dr. Robert Cvetek, izr. prof. dr. Branko Klun, doc. dr. Marjan Turnšek, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Janez Štuhec, doc. dr. Mari Jože Osredkar, izr. prof. dr. Maria Cermela Palmisano ter štirje predstavniki študentov.

Akademski zbor

Prof. dr. Borut Košir (predsednik, 2015), prof. dr. Stanko Gerjolj, namestnik predsednika (2015), visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, predstavniki strokovnih admistrativnih in tehničnih delavcev ter predstavniki študentov. 

Upravni odbor

Prof. dr. Bogdan Kolar (predsednik),  izr. prof. dr. Janez Vodičar, doc. dr. Miran Špelič, izr. prof. dr. Robert Cvetek, izr. prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. Ivan Štuhec, doc. dr. Samo Skralovnik, predstavnik strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev ter predstavnik študentov. 

Študentski svet

Predsednik Študentskega sveta Teološke fakultete, podpredsednik Študentskega sveta Teološke fakultete in 17 predstavnikov letnikov. 

Dekan, prof. dr. Robert Petkovšek (predsednik), prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, tajnik, skrbniki študijskih programov, predsednik ŠS TEOF, predstavnik alumnov, tajnik SŠK in predstavnik Združenja ZDT. 

Komisija za študijske zadeve

V Ljubljani: prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Mateja Cvetek, doc. dr. Ivan Platovnjak, doc. dr. Tadej Strehovec, doc. dr. Andrej Šegula, predstavnik referata za študijske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik ŠS TEOF. 

V Mariboru: predstojnica Enote v Mariboru doc. dr. Mateja Pevec Rozman, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Barbara Simonič, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, predstavnik referata za študentske zadeve, tajnik fakultete in predstavnik ŠS TEOF. 

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, vodji programskih skupin prof. dr. Robert Petkovšek in viš. znan. sod. dr. Irena Avsenik Nabergoj, koordinator za znastveno-raziskovalno dejavnost viš. znan. sod. dr. Vojko Strahovnik, skrbniki doktorskih študijskih področij teologija, religiologija in ZDT izr. prof. dr. Tomaž Erzar, doc. dr. Mari Jože Osredkar, doc, dr. Roman Globokar, tajnik fakultete, predstavnik referata za doktorski študij in ZRD, predstavnik doktorskih študentov. 

Komisija za habilitacije

Prof. dr. Stanko Gerjolj in prof. dr. Bogdan Kolar, prof. dr. Stanko Krajnc (2013-2017).

Komisija za kakovost

Izr. prof. dr. Tomaž Erzar, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, doc. dr. Igor Bahovec, predstavnik ŠS TEOF, tajnik fakultete (brez pravice glasovanja).

Komisija za nagrade in priznanja

Prof. dr. Stanko Gerjolj, prod. dr. Janez Vodičar, in doc. dr. Marjan Turenšek.

Komisija za založništvo

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, glavni uredniki BV, AES, ED, AThS, ZK in priročnikov TEOF prof. dr. Robert Petkovšek, prof. dr. Bogdan Kolar, izr. prof. dr. Matjaž Maksimilijan, doc. dr. Miran Špelič, vodja knjižnice v Ljubljani, vodja FRS in tajnik fakultete. 

Komisija za urejanje statusa teologov

Doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Andrej Šegula, tajnik fakultete, predstavnik študentov 1., 2., in 3. stopnje in predstavnik alumnov. 

Knjižnični svet

V Ljubljani: prof. dr. Janez Vodičar (predsednik), prof. dr. Bogdan Kolar, izr. prof. dr. Anton Jamnik, izr. prof. dr. Branko Klun, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič, tajnik fakultete in vodja knjižnice v Ljubljani.

V Mariboru: doc. dr. Mateja Pevec Rozman (predsednica), prod. dr. Stanko Krajnc, izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, izr. prof. dr. Barbara Simonič, izr. prof. dr. Ivan Janez Štuhec, tajnik fakultete in vodja knjižnice v Mariboru. 

Strateški svet

Dekan prof. dr. Robert Petkovšek, prodekan za študijske zadeve doc. dr. Tadej Stegu, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Mateja Pevec Rozman, prof. dr. Janez Vodičar, izr. prof. dr. Robert Cvetek, izr. prof. dr. Tomaž Erzar, izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano, doc. dr. Roman Globokar, doc. dr. Jože Mari Osredkar, doc. dr. Tadej Strehovec, vodja projektne pisarne, tajnik, predstavnik ŠS TEOF, predstavnik alumnov, tajnik Slovenske škofovske konference, predstavnik Združenja zakonskih in družinskih terapevtov. 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem