Biography
Publications

Anton Jamnik  graduated in 1987 In the University of Ljubljana. Then He worked on his dissertation Rawls' Try of Ethical Argumentation of Liberalism and he finished his doctor degree in Ljubljana and  studied also in University of Oxford (Campion Hall Jesuit college) in 1996.  Since 2012 he is a professor for Philosophy  and Ethics in the Theological Faculty of the University of Ljubljana. 

In August 2000 became the director of St. Stanislav's college in Ljubljana. In 2008 became the member of European Academy for Arts and Science in Salzburg. In last Years has many lectures in Oxford, Cambridge, Barcelona, Harvard University, Boston, Argentina, Tokyo, Cochin, Mumbai, Seoul and other countries. He is the professor in University of Ljubljana, and visiting professor in some European Universities

Among his publications (all together more than 300 units) the most important book was issued in 1998 by Nova revija with the title Liberalism and the Question of Ethics. Some other papers from the field of ethics and social questions have been published. In 2008 published another book about relation betwen liberalism and communitarism, 2012 third book about lieberalism, ethical valus of European Union, and other questiones of modern ethics.

Full Curriculum Vitae

Selected bibliography for the last five years (2015-2020).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. JAMNIK, Anton. Etični imperativ med transcendenco postmoderne in imanenco liberalizma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 335-347. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Jamnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993690], [SNIP]

2. JAMNIK, Anton. Medkulturni dialog ima temelje v verskem pluralizmu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 279-287. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Jamnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7770970], [SNIP, WoS up to 10. 2. 2019: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, Scopus up to 1. 3. 2019: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1]

3. ODAR, Marjan, JERMAN, Mateja, JAMNIK, Anton, KAVČIČ, Slavka. Accountants' ethical perceptions from several perspectives : evidence from Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2017, vol. 30, no. 1, str. 1785-1803, doi: 10.1080/1331677X.2017.1392885. [COBISS.SI-ID 1539865284], [JCR, SNIP, WoS up to 2. 3. 2018: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 17. 3. 2018: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0]


1.02 Review article

4. JAMNIK, Anton. The challenges of business ethics : the basic principles of business ethics - ethical codex in business. Review of innovation and competitiveness : RIC, ISSN 1849-9015, 2017, vol. 3, issue 3, str. 85-98. https://hrcak.srce.hr/187211. [COBISS.SI-ID 7727450]


1.04 Professional article

5. JAMNIK, Anton. Narediti nekaj lepega in dobrega. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 15. feb. 2020, leto 62, št. 37, fotogr. [COBISS.SI-ID 8320858]

6. JAMNIK, Anton. Učenje, veselo pričakovanje samega sebe. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 7. sep. 2019, leto 61, št. 206, fotogr. [COBISS.SI-ID 8194906]

7. JAMNIK, Anton. Politika brez načel, trgovina brez morale, bogatenje brez dela, znanost brez humanosti. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 10. feb. 2018, leto 60, št. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 7825498]

8. JAMNIK, Anton. Izziv liberalističnemu pragmatizmu in racionalni preračunljivosti. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 31. mar. 2018, leto 60, št. 75, ilustr. [COBISS.SI-ID 7852890]

9. JAMNIK, Anton. Sodobni svet, svet osamljenih tujcev. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 30. jun. 2018, leto 60, št. 148, ilustr. [COBISS.SI-ID 7929178]

10. JAMNIK, Anton. Vprašanje odgovornosti v času liberalistične družbe. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, ISSN 2463-9443. [Tiskana izd.], okt.-nov. 2018, letn. 4, št. 18, str. 52-56, avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 7991642]

11. JAMNIK, Anton. Vloga razumnosti pri verovanju v svetu liberalistične družbe. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2018, letn. 47, št. 7/8, str. 79-90. [COBISS.SI-ID 8038490]

12. JAMNIK, Anton. Ljubim, pričakujem, upam - torej sem! : božična noč. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 23. dec. 2017, leto 59, št. 297, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 7797082]

13. JAMNIK, Anton. Če hočeš spoznati resnično veličino Alojzija Šuštarja, moraš iti malo po Evropi. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24. jun. 2016, leto 58, št. 146, ilustr. [COBISS.SI-ID 7297882]


1.05 Popular article

14. JAMNIK, Anton. Skrivnosti velikega tedna odsevajo v našem življenju. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8361306]

15. JAMNIK, Anton. Čudenje življenju nas vabi k spoštovanju in usmiljenju. Žarek dobrote : informativno glasilo Karitas, ISSN 1581-5528, 2016, [Leto] 14, [št.] 2, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7141210]


1.07 Published professional conference contribution (invited lecture)

16. JAMNIK, Anton. Bioetika kot varovanje svetosti in dostojanstva življenja = Ethical principles and the dignity of life. V: AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.), et al. Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress. 2016, str. 35-38, portret. [COBISS.SI-ID 7264858]


1.08 Published scientific conference contribution

17. JAMNIK, Anton. Vprašanje odgovornosti v času liberalistične družbe. V: Odgovornost v zdravstvu : gradivo. [Ljubljana]: Planet GV. [2017], str. 4-11. [COBISS.SI-ID 7737434]


1.09 Published professional conference contribution

18. JAMNIK, Anton. 25. obletnica samostojne države Slovenije : zrelo, modro, pogumno. V: PLESKOVIČ, Boris (ur.), et al. 25 let Svetovnega slovenskega kongresa : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress. 2016, str. 47-54, portret. [COBISS.SI-ID 7348570]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

19. JAMNIK, Anton. The challenges of business ethics : management and the question of ethics. V: KRIŽMAN PAVLOVIĆ, Danijela (ur.), PAULIŠIČ, Morena (ur.), KOSTELIĆ, Katarina (ur.). Future world by 2050 : 8th international conference, 1st - 3rd June 2017, Pula, Croatia : book of abstracts. Pula: Juraj Dobrila University, Faculty of Economics and Turism "dr. Mijo Mirković". 2017, str. 31. https://www.fet.unipu.hr/images/50019230/Future%20World%202050%20Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 7737946]

20. JAMNIK, Anton. The challenges of environmental ethics in global world : philosophical-ethical view. V: KRIŽMAN PAVLOVIĆ, Danijela (ur.), PAULIŠIČ, Morena (ur.), KOSTELIĆ, Katarina (ur.). Future world by 2050 : 8th international conference, 1st - 3rd June 2017, Pula, Croatia : book of abstracts. Pula: Juraj Dobrila University, Faculty of Economics and Turism "dr. Mijo Mirković". 2017, str. 31. https://www.fet.unipu.hr/images/50019230/Future%20World%202050%20Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 7737690]

21. JAMNIK, Anton. Religious and cultural tensions and their overcoming in contemporary world = Religijske in kulturne napetosti in njihoveo presegenje [i.e. njihovo preseganje] v sodobnem svetu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 26-27. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743578]

22. JAMNIK, Anton. Education and the argumentation of empathy and sacrifice = Vzgoja v kontekstu empatije in žrtvovanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 7447642]

23. JAMNIK, Anton. Truth and compassion : human dignity, the ethical norm which should be respected by all persons = Resnica in sočutje : človekovo dostojanstvo, etično merilo, ki bi ga morali spoštovati vsi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 7058266]


1.13 Published professional conference contribution abstract

24. JAMNIK, Anton. Krščanski etos Evrope kot pot sprave, spoštovanja in sočutja. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 71-74. [COBISS.SI-ID 6999130]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

25. JAMNIK, Anton. Religious and cultural tensions and their overcoming in the time of globalisation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 77-91. [COBISS.SI-ID 8155226]

26. JAMNIK, Anton. Education and the argumentation of empathy and sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 103-112. [COBISS.SI-ID 7867994]

27. JAMNIK, Anton. Truth and compassion : human dignity, the ethical norm which should be respected by all persons. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 57-63. [COBISS.SI-ID 7540058]

28. JAMNIK, Anton. Ne, da sovražim, da ljubim, sem na svetu (Sofokles, Antigona). V: VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2016, str. 267-282. [COBISS.SI-ID 7349082]


1.20 Preface, afterword

29. JAMNIK, Anton. Uvodne besede. V: VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2016, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 7296858]


1.21 Polemic, discussion, commentary

30. JAMNIK, Anton. Mi in oni. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 23. feb. 2020, letn. 69, št. 8, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8320602]

31. JAMNIK, Anton. Vedno bolj smo si odtujeni. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8062042]

32. JAMNIK, Anton. Evropska barka. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 31. mar. 2019, letn. 68, št. 13, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8096346]

33. JAMNIK, Anton. Suženj novic. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. sep. 2019, letn. 68, št. 37, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8185434]

34. JAMNIK, Anton. "Da malo zaboli". Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8234330]

35. JAMNIK, Anton. Krik človeka po ljubezni. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2018, letn. 67, št. 1, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7803482]

36. JAMNIK, Anton. Med svetostjo življenja in evtanazijo. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 27. maj 2018, letn. 67, št. 22, str. 22, avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 7872858]

37. JAMNIK, Anton. So vzhodne verske prakse škodljive?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 12. avg. 2018, letn. 67, št. 33, str. 24, portret. [COBISS.SI-ID 7941466]

38. JAMNIK, Anton. Trije revolucionarni poudarki. Dnevnik, ISSN 1318-0320. [Tiskana izd.], 2016, leto 66, št. 83, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 7394138]


1.22 Interview

39. JAMNIK, Anton (interviewee). "Božji blagoslov, da moremo živeti v samostojni državi Sloveniji" : intervju z ljubljanskim pomožnim škofom msgr. dr. Antonom Jamnikom. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj, ISSN 1855-9808, mar. 2020, letn. 11, št. 135, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 18505987]

40. JAMNIK, Anton (interviewee). Upam, da nas je pandemija prebudila. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 9. apr. 2020, leto 30, št. 97, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 18487299]

41. JAMNIK, Anton (interviewee). V Koreji se ogromno moli!. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 11. feb. 2018, letn. 67, št. 7, str. 8-9, portret. [COBISS.SI-ID 7824474]

42. JAMNIK, Anton (interviewee). "Veličina je predvsem to, da opazimo človeka, da smo mu blizu, da si vzamemo čas zanj". Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 24. dec. 2016, leto 58, št. 299, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 7518042]

43. JAMNIK, Anton (interviewee). Četrt stoletja v lastnem domu. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov, ISSN 1408-0257, jun. 2016, letn. 52, št. 6, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7349594]

44. JAMNIK, Anton (interviewee). Anton Jamnik. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], jun. 2016, leto 52, št. 601, str. 68-70, portreta. [COBISS.SI-ID 7264602]

45. JAMNIK, Anton (interviewee). "Ah, Tone, ne se bat'! V Božjih rokah smo, nadaljujemo mašo." : intervju z ljubljanskim pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom. Prijatelji Radia Ognjišče, ISSN 1408-7944, maj 2016, str. 11-14, portret. [COBISS.SI-ID 7350106]

46. JAMNIK, Anton (interviewee). Nadškof Šuštar ni v sebi gojil zamere in nečimrne maščevalnosti : dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 27. jun. 2016, letn. 9, št. 26, str. 28-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 7349338]

47. JAMNIK, Anton (interviewee). Kdor trdi, da sprava ni mogoča, je obupal nad človekom : škof Anton Jamnik o spravi 25 let po "spravni" slovesnosti v Kočevskem rogu. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jun. 2015, št. 62, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 6972506]


1.25 Other component parts

48. JAMNIK, Anton. Koronavirus, in kje je tukaj Bog?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8360282]

49. JAMNIK, Anton. Virtualne maše. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 16201987]

50. JAMNIK, Anton. Spoved je praznovanje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 19977731]

51. JAMNIK, Anton. Kam gre Evropa?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 11. mar. 2018, letn. 67, št. 11, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7835482]

52. JAMNIK, Anton. Udobje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. okt. 2018, letn. 67, št. 43, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7984730]

53. JAMNIK, Anton. Bodite "prepih Svetega Duha". Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, avg. 2018, št. 100, str. 6, portret. [COBISS.SI-ID 7949658]

54. JAMNIK, Anton. Papež se je osebno zavzel za priznanje. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 13. jan. 2017, leto 59, št. 10, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 7558490]

55. JAMNIK, Anton. Ni treba k spovedi?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 19. feb. 2017, letn. 66, št. 8, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7563610]

56. JAMNIK, Anton. Za svobodo nas je odrešil Kristus. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 14. maj 2017, letn. 66, št. 20, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7633754]

57. JAMNIK, Anton. Ali je vera Božji dar?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 30. jul. 2017, letn. 66, št. 31, str. 24, portret. [COBISS.SI-ID 7702874]

58. JAMNIK, Anton. Resnicoljubnost. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 8. okt. 2017, letn. 66, št. 41, str. 32, portret. [COBISS.SI-ID 7731034]

59. JAMNIK, Anton. Nadškof Šuštar - človek vere, zaupanja in vizije : velik Slovenec in Evropejec. V: VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2016, str. 227-236, ilustr. [COBISS.SI-ID 7348826]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

60. JAMNIK, Anton. Svet osamljenih tujcev : komunitarna in postmoderna kritika liberalizma. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5326-9. [COBISS.SI-ID 296709632]


2.05 Other educational material

61. JAMNIK, Anton. Liberalizem in komunitarizem : (izbirni predmet) : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2017. 62 str. [COBISS.SI-ID 7642714]


2.25 Other monographs and other completed works

62. JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : [eden od očetov slovenske samostojnosti]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (499 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048503637]

63. JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev. Koper: Ognjišče, 2016. 212 str., fotogr. ISBN 978-961-263-196-3. [COBISS.SI-ID 287372544]


Selected bibliography for the last five years (2015-2020).
Last updated: 24. 06. 2020

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more