BIBLIOGRAFIJA RAZISKOVALCEV

Knjižnica vodi bibliografije raziskovalcev za zaposlene na TEOF brezplačno, za zunanje raziskovalce vodenje bibliografije zaračunava po veljavnem ceniku.

Raziskovalec bibliografu posreduje celotni objavljeni dokument (knjiga, zbornik, revija, URL spletni naslov … ) in predlaga tipologijo svojega dela. Prav tako bibliografa seznani, kateri ustanovi pripisuje svoje raziskovalno delo (v primeru delne zaposlitve je to še posebej pomembno), saj se po »pripisanih objavah« meri kakovost raziskovalne organizacije.  Knjižnica na zahtevo OSICh za potrebe verifikacije kopijo dokumenta/objave posreduje OSIC-u.

Aktualne informacije v zvezi z vodenjem bibliografije knjižnica objavlja na svoji spletni strani, posamezne informacije pa raziskovalcem dajeta obe bibliografinji v Teološki knjižnici Maribor.

Raziskovalci sproti spremljajo vodenje svoje bibliografije v SICRIS-u, kjer imajo na svojem profilu v alineji »Vrednotenje« dostop do vseh potrebnih informacij v zvezi z raziskovalno uspešnostjo, prav tako pa tudi povezavo do WoS

Tipologija del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS raziskovalcem omogoča, da za svoje objave izberejo ustrezno tipologijo.

ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sproti objavlja aktualne akte v zvezi z raziskovalno dejavnostjo in vrednotenjem bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

Objave na spletu (prosti dostop/odprti dostop)  so opredeljene na portalu odprtega dostopa OPENACCES Slovenia

Ob vse pogostejši uporabi spletnih storitev in odprtega dostopa je za raziskovalce vse bolj pomembno vprašanje avtorskih pravic.

Povezave:

Tipologija dokumentov - dopolnjeno 30. 9. 2016
Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti
Osebne bibliografije COBISS
SICRIS
Osrednji specializirani informacijski centri – OSIC
ARRS Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
ARRS točkovanje:Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti
Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
SCOPUS
JCR - Journal Citation Reports
Portal COBISS/SciMet za spremljanje znanstvene produkcije slovenskih avtorjev
Habilitacije - Univerza v Ljubljani