doc. dr. Andrej Saje

Andrej Saje

Profesor pri Katedri za cerkveno pravo

andrej.saje@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Ljubljana: tor. 10:00 - 11:00 (po predhodnem dogovoru)
Kabinet: 125

Izvajanje predmetov:

Religije in pravo

Življenjepis
Bibliografija

Andrej Saje, roj. 1966, je osnovno šolo obiskoval v Mirni Peči (1973–1981), Srednjo naravoslovno-matematično šolo (1981–1985) pa v Novem mestu. Po odsluženem vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto, kjer je leta 1991 diplomiral in bil naslednje leto posvečen v duhovnika.

Po petletnem pastoralnem delu je jeseni leta 1997 odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu je študiral na Fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane v Rimu, kjer je leta 1999 končal magisterij, naslednje leto pa specializacijo v pravni sodni praksi. Marca 2003 je doktoriral na temo: La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale.

Po vrnitvi v Slovenijo je bil deset let (2003–2013) generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SŠK). Od leta 2003 je študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani in sodnik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani. Dvakrat je bil imenovan za asistenta (2003 in 2006), 4. maja 2009 pa za docenta pri Katedri za kanonsko pravo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, kjer tudi sodeluje pri pedagoškem procesu. V docenta je bil ponovno izvoljen 29. septembra 2014.

Med osrednje teme njegovega raziskovanja sodijo zakrament svetega zakona, razmerja med Cerkvijo in državo ter vprašanja financiranja Cerkve. V zadnji letih je sodeloval pri mednarodnem raziskovalnem projektu na temo verske svobode v Evropi in evropskem projektu o vzgoji in izobraževanju. Od začetka leta 2015 je član raziskovalno programske skupine z naslovom Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti. Kot predavatelj se redno udeležuje simpozijev in strokovnih srečanj v tujini. Je tudi pomočnik urednika Bogoslovnega vestnika. Od 16. maja 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske (The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland), od 22. februarja 2006 član Akademskega društva pravnik, od 21. oktobra 2011 član Hrvatskog kanonistićkog društva, od junija 2015 pa tudi član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakowu na Poljskem.

 • La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale, (Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, 61), Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2003.
 • Izredna oblika poroke (kann. 1116 CIC in 832 CCEO), v: Bogoslovni vestnik 63 (2003), 635–653.
 • La preparazione del can. 1098 del CIC/17 sulla forma straordinaria della celebrazione del matrimonio dall’inizio dei lavori della codificazione piano-benedettina del 1904, v: Folia canonica 7 (2004), 119–138.
 • Spolne zlorabe v Cerkvi in vprašanje odškodninske odgovornosti, v: Bogoslovni vestnik 67 (2007), 491–504.
 • Perché la mancanza di un regolamento sul ministro della celebrazione del matrimonio nel CIC e nel CCEO?. v: Kowal Janusz, Llobell Joaquín (ur.), Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano: Libreria editrice Vaticana, 2010, 923–943.
 • Nova podoba ljubljanske nadškofije, v: Dolinar France M. (ur.). Ljubljanska škofija, 550 let. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana, 2011, 217–230.
 • Die Finanzierung der Katholischen Kirche in Slowenien: staatliche Unterstützung, v: Haering Stephan, Hirnsperger Johann, Katzinger Gerlinde, Rees Wilhelm (ur.), In mandatis meditari, Festschrift für Hans Paarhammer zum 65. Geburtstag, (Kanonistische Studien und Texte, Bd. 58), Berlin: Duncker & Humblot, 2012, 1083–1098.
 • Ali je za katoličane dovoljena samo sklenitev cerkvene poroke brez civilne?, 22. maj 2012, http://katoliska-cerkev.si/ali-je-za-katolicane-dovoljena-samo-sklenitev-cerkvene-poroke-brez-civilne
 • Pomen ločenega pogovora z zaročencema pri zapisniku pred poroko, v: Cerkev v sedanjem svetu 46 (2012), št. 1, 27–29.
 • Religionsfreiheit in der Republik Slowenien nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über Religionsfreiheit im Jahr 2007, zwischen Theorie und Praxis, v: Rees Wilhelm, Roca María, Schanda Balázs (ur.), v: Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten, (Kanonistische Studien und Texte, Bd. 61), Berlin: Duncker & Humblot, 2013, 549–569.
 • Stanko Gerjolj, Andrej Saje, Religiöse Bildung an Schulen in Slowenien, v: Jäggle Martin (ur.), Religiöse Bildung an Schulen in Europa. Teil 1, Mitteleuropa, Wien: Vienna University Press, 2013, 183–201.
 • Pružanje duhovne i psihološke potpore maloljetnim žrtvama spolnog zlostavljanja tijekom i nakon kaznenog postupka, v: Šalković Josip (ur.), Kanonsko pravo i medicina, izabrana pitanja. Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Duborniku, 26. –27. listopada 2012, Zagreb: Glas koncila, 2013, 247–261.
 • Narava in meje odgovornosti krajevnega škofa za duhovnike v primeru kaznivih dejanj in povzročitve škode, v: Špelič Miran (ur.), Lex victrix in caritate. Zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM, Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, 73–88.
 • Spremenljivost v nespremenljivosti, prenova Zakonika cerkvenega prava, v: Cerkev v sedanjem svetu 47 (2013), št. 4, 146–148.
 • Zaroka kot priložnost, v: Cerkev v sedanjem svetu 47 (2013), št. 6, 237–238.
 • Nove perspektive odnosa med rimskim in krajevnim škofom. Papež Frančišek v odnosu do krajevnih škofov stavi na subsidiarnost in zbornost, v: Cerkev danes 48 (2014), št. 4, 8–11.
 • Breznik Janez, Saje Andrej, Razgledi po pravu. Celje–Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2014, 50–52.
 • Simulacija privolitve v zakon, v: Bogoslovni vestnik 74 (2014), 93–105.
 • Ist die Einführung einer Kirchensteuer oder eines Kulturbeitrages die richtige Lösung für die Finanzierung der Katholischen Kirche in Slowenien?. v: Höfer Rudolf K. (ur.), Kirchenfinanzierung in Europa. Modelle und Trends, (Theologie im kulturellen Dialog, Bd. 25), Innsbruck – Wien: Tyrolia Verlag, 2014, 209–237.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem