izr. prof. dr. Avguštin Lah

Avguštin Lah

Gostujoči profesor

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Avguštin Lah (*1949) je dodiplomski študij končal na Teološki fakulteti v Ljubljani z Enoto v Mariboru in bil 1975 posvečen za duhovnika. Po petih letih kaplanske službe v Murski Soboti in v Mariboru je nadaljeval podiplomski študij na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in tam 1982  magistriral ter 1986 doktoriral iz teologije. Leta 1987 je postal asistent pri Katedri za dogmatično teologijo, 1995 se je habilitiral za področje sistematične in dogemske teologije ter postal docent in 2011 izredni profesor. Kot asistent je na Enoti v Mariboru predaval najprej Kristologijo in Nauk o zakramentih, po tem pa kot docent Nauk o Bogu, Nauk o veri, Teološko antropologijo, Eshatologijo in Nauk o milosti. Vmes je predaval tudi Teologijo krščanskih Cerkva in ekumenizem. Po uvedbi bolonjske reforme je predaval Skrivnost troedinega Boga ter Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti in pripadajoče izbirne predmete. Od 2005 do 2015 je bil predstojnik Katedre za dogmatično teologijo. Od leta 2013 je predstojnik Inštituta za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. Leta 2008 je bil izvoljen za prodekana TEOF za znanstveno in raziskovalno dejavnost in doktorski študij in predstojnika Enote TEOF v Mariboru. Od leta 2000 je koordinator slovenske sekcije Evropskega združenja katoliških teologov (ET/ESCT). Kot upokojeni (2015) izredni profesor predava Skrivnost troedinega Boga in nekatere izbirne predmete.

V znamenju osebe : poskus trinitarične antropologije. Ljubljana: Družina, 2008, 148 str. Teološka antropologija. V: Ciril Sorč (ur.). Priročnik dogmatične teologije 1. Ljubljana: Družina, 2003. str. 205-362.

Skrivnost troedinega Boga (učbenik), Maribor: Slomškov a družba, 2005. Str. 132.

Bog Oče : skrivnost Božje bližine. Ljubljana: Družina, 2000. 187 str.

Bog je solidaren s človekom : trinitarične osnove človeške solidarnosti. Bogoslovni vestnik. 2011, str. 425-431.

Umrisse einer trinitarischen Ökologie. Bogoslovni vestnik, 2010, str. 531-539.

Je mogoče živeti v svetu brez Boga z Bogom? Znamenje, 2009, str. 28-36.

Und der Mensch erschuf den Menschen nach eigenem Abbild : zum anthropologischen Dialog in der postmodernen Welt. Bogoslovni vestnik. 2008, str. 165-178.

Človekova bogopodobnost v trinitarični perspektivi. Znamenje, 2008, str. 15-24.

Nekateri vidiki nasilnega in nenasilnega Boga, kakor ga prikazujejo temeljni viri monoteističnih religij. Bogoslovni vestnik. 2005, str. 611-641.

Vprašanja človekovega iskanja smisla v osebni, občestveni in kozmični perspektivi, pomen verovanja v modernem svetu, vprašanja in razumevanje Boga v pluralni družbi, iskanja nove antropološke paradigme za krščanstvo v post moderni družbi.

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem