izr. prof. dr. Barbara Simonič

Barbara Simonič

Profesorica pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije

barbara.simonic@teof.uni-lj.si
01 434 58 34

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob ponedeljkih in sredah po predhodnem dogovoru, kabinet


MARIBOR

ob torkih in četrtkih po predhodnem dogovoru, zbornica


Kabinet LJ: 209

Izvajanje predmetov:
  • Družinski in zakonski sistem
  • Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije I
  • Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije II
  • Terapevtski modeli obravnave posameznika in družine
  • Vera in religija v odnosih in družini (izbirni)
  • Svetovanje, vzgoja in izobraževanje za zakonsko in družinsko življenje (izbirni)
  • Preventivno delo na področju zakona in družine v šolstvu, pastorali in socialnem varstvu (izbirni)
  • Razvojna psihologija za zakonske in družinske terapevte (izbirni)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izr. prof. dr. Barbara Simonič je doktorica znanosti (2010), specialistka zakonske in družinske terapije (2004) ter univerzitetna diplomirana teologinja (2000). Na Teološki fakulteti je predavateljica na drugostopenjskem magistrskem študiju Zakonski in družinski študiji v Ljubljani in Mariboru (od 2009). Od 2004 je bila mlada raziskovalka na Teološki fakulteti, 2010 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Empatija kot temeljni antropološki odnos: od izročila preko Edith Stein do relacijske teorije«. Empatija in različne dimenzije medsebojnih odnosov in duhovnosti so glavna tema njenega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela. Barbara Simonič je avtorica monografije »Empatija – moč sočutja v medosebnih odnosih«, prav tako pa avtorica in soavtorica večih znanstvenih in strokovnih prispevkov ter predavateljica na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Od leta 2004 je zakonska in družinska terapevtka ter supervizorka v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta v Ljubljani, kjer opravlja in raziskuje proces terapevtskega dela s posamezniki, pari in družinami.

 

Znanstvena monografija

SIMONIČ, Barbara. Empatija : moč sočutja v medosebnih odnosih, (Izzivi ljubezni, 3). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2010. 389 str., ilustr. ISBN 978-961-6326-89-6. [COBISS.SI-ID252508928
 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

SIMONIČ, Barbara. The challenges of empathetic parenting after divorce and the foundations of religious experience. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ČONDIĆ, Alojzije (ur.). Challenges to religious education in contemporary society, (Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 53). Split: Crkva u svijetu. 2017, str. 262-271, ilustr. [COBISS.SI-ID 7646810
 

SIMONIČ, Barbara. How to comprehend the other? : empathy by Edith Stein. V: VOLEK, Peter (ur.). Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein, (Ad fontes, 2). Nordhausen: T. Bautz. 2016, str. 52-73. [COBISS.SI-ID 7199578

SIMONIČ, Barbara. Navezanost kot mehanizem soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec. 2016, str. 203-215. http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE. pdf. [COBISS.SI-ID 7356762

GOSTEČNIK, Christian, SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja. Relational family therapy in theory and practice. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.), STALA, Józef (ur.). The contemporary family : local and European perspectives, (The series Family studies, 2). In Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press. cop. 2015, str. 95-109. [COBISS.SI-ID 6987098

SIMONIČ, Barbara. Transition to motherhood, marital stability and divorce. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). Faces of women : in search of positive prospects. Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press. 2015, str. 78-88. [COBISS.SI-ID 7198554

SIMONIČ, Barbara. Soočanje z ločitvijo in relacijska družinska terapija. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi, (Znanstvena knjižnica, 46). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut. 2015, str. 163-176. [COBISS.SI-ID 7112026

SIMONIČ, Barbara. The horizons of reconciliation after traumatic experience. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Reconciliation : the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit. 2012, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 5903450

SIMONIČ, Barbara. The science of the empathy : empathy and its meaning in the modern world. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Humanity after selfish Prometheus : chances of dialogue and ethics in a technicized world, (Theologie Ost-West, Bd 15). Zürich; Münster: Lit. 2011, str. 217-225. [COBISS.SI-ID 5514074

SIMONIČ, Barbara. Predzakonski odnosi. V: MLINAR, Anton (ur.), et al. Leksikon krščanske etike. El. izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba. 2009. [COBISS.SI-ID 4865114

 

Izvirni znanstveni članek

SIMONIČ, Barbara. Nežnost in njen pomen v medosebnih odnosih in v pastorali. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 209-218.http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877722]

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik: glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, tabele. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978].

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia: a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies, 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306, tabela. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, doi: 10.1080/13229400.2016.1176592. [COBISS.SI-ID 7272794]

CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges, 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. [COBISS.SI-ID 8058714]

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174.http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300015, doi: 10.1080/10502556.2017.1300015. [COBISS.SI-ID 7599194], [SNIPScopus do 14. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 
 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275.http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300024, doi: 10.1080/10502556.2017.1300024. [COBISS.SI-ID 7598938], [SNIPScopus do 14. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Experiencing positive religious coping in the process of divorce : a qualitative study. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2017, vol. 56, no. 5, str. 1644-1654. http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-016-0230-y, doi: 10.1007/s10943-016-0230-y. [COBISS.SI-ID 7242842], [JCRSNIPWoS do 8. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0] 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies, ISSN 1839-3543, 3. jun. 2016, 16 str.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, doi: 10.1080/13229400.2016.1176592. [COBISS.SI-ID 7272794], [JCRSNIP

SIMONIČ, Barbara. Ranljivost sodobnih družin in spodbuda k materinski rahločutnosti v pastoralni skrbi za družine. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 487-494. [COBISS.SI-ID 7062874], [SNIPScopus do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 

SIMONIČ, Barbara. Empathic parenting and child development. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2015, vol. 5, no. 2, str. 109-121. http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index. php/the-person-and-the-challenges/57-the-person-and-the-challenges/numer05-2/816-barbara-simonic-empathic-parenting-and-child-development. [COBISS.SI-ID 7104858], [WoS do 28. 5. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

SIMONIČ, Barbara. Psihoterapija kot možnost razvoja empatije v odraslosti. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2014, letn. 20, [št.] 4, str. 63-76. [COBISS.SI-ID 6767450

SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. Building motherhood in the young mothers' group. Child care in practice, ISSN 1476-489X, 2014, vol. 20, no. 3, str. 270-285.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13575279.2013.875461#.U14hCPlv7l8, doi: 10.1080/13575279.2013.875461. [COBISS.SI-ID 6555482], [SNIPScopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2] 

SIMONIČ, Barbara. Coping with divorce and relational family therapy = Radzenie sobie z rozwodem a rodzinna terapia relacyjna. Family forum, ISSN 2084-1698, 2014, vol. 4, str. 203-222. [COBISS.SI-ID6855770

SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja, KATONA, Mateja. Alkoholizem kot mehanizem čustvene regulacije v družinskem sistemu in pristop relacijske družinske terapije v procesu okrevanja družine. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161, 2013, letn. 45, št. 3/4, str. 269-283. [COBISS.SI-ID 6450522

SIMONIČ, Barbara, RAHNE MANDELJ, Tina, NOVŠAK, Rachel. Religious-related abuse in the family. Journal of family violence, ISSN 1573-2851, 2013, vol. 28, issue 4, str. 339-349, ilustr.http://link.springer.com/article/10.1007/s10896-013-9508-y, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10896-013-9508-y.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10896-013-9508-y/fulltext.html, doi: 10.1007/s10896-013-9508-y. [COBISS.SI-ID 6124890], [JCRSNIPWoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 26. 9. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 6] 

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Starševstvo kot prostor razvoja empatije pri otroku. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2012, letn. 72, št. 1, str. 113-122. [COBISS.SI-ID 5726554], [SNIPScopus do 25. 12. 2016: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2] 

NOVŠAK, Rachel, RAHNE MANDELJ, Tina, SIMONIČ, Barbara. Therapeutic implications of religious-related emotional abuse. Journal of aggression, maltreatment & trauma, ISSN 1092-6771, 2012, vol. 21, no. 1, str. 31-44, doi: 10.1080/10926771.2011.627914. [COBISS.SI-ID 5651802], [SNIPScopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2] 

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. L'empatia umana : riflesso dell'amore divino. Famiglia domani, ISSN 0393-3555, 2011, letn. 27, št. 4, str. 33-48. [COBISS.SI-ID 5618010

KOMPAN ERZAR, Katarina, ROŽIČ, Tatjana, SIMONIČ, Barbara. Vloga in pomen navezanosti pri razvoju otrok v nadomestnih družinah. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2011, let. 50, št. 2, str. 103-111. [COBISS.SI-ID 3641957

KOMPAN ERZAR, Katarina, SIMONIČ, Barbara. Marital infidelity : relational family therapy perspective on adult detachment. Journal of family psychotherapy, ISSN 1540-4080. Electronic ed., 2010, vol. 21, št. 2, str. 105-116. http://dx.doi.org/10.1080/08975353.2010.483630, http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a922814366, doi: 10.1080/08975353.2010.483630. [COBISS.SI-ID 5111386], [SNIPScopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2] 

KOMPAN ERZAR, Katarina, SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. Afektivna dinamika čustvene ločenosti v zakonski terapiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2008, letn. 68, št. 4, str. 497-512, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4660058

CVETEK, Mateja, SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Stvaranje odnosa prema Bogu i Mariji iz perspektive teorije privrženosti. Bogoslovska smotra, ISSN 0352-3101, 2008, letn. 78, št. 3, str. 621-649, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4655450

KOMPAN ERZAR, Katarina, POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara, NOVŠAK, Rachel. A young mothers' group : a safe haven and secure base for motherhood. Illinois child welfare, ISSN 1934-3620, 2008, vol. 4, no. 1, str. 108-121. http://www.illinoischildwelfare.org/archives/volume4/icw4-erzar.pdf. [COBISS.SI-ID 5130330

SIMONIČ, Barbara, ERZAR, Tomaž, CVETEK, Robert. Značaj roditeljstva u procesu religiozne socijalizacije : (teorija privrženosti i preuzimanje religioznih vrijednosti). Riječki teološki časopis, ISSN 1330-0377, 2008, letn. 16, št. 2=32, str. 523-552, tabele. [COBISS.SI-ID 4562778

SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. Ko odnos propade : posledice ločitve in proces žalovanja. V: [Socialno delo za enake možnosti za vse] : [3. kongres socialnega dela, Maribor, 10.-12.2007], (Socialno delo, ISSN 0352-7956, Letn. 47, št. 3/6). Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. 2008, let. 47, št. 3/6, str. 249-257. [COBISS.SI-ID 2974309
tipologija 1.08 -> 1.01 

KOMPAN ERZAR, Katarina, SIMONIČ, Barbara. Bolečina zavrženosti : afektivna podoba in dinamika zakonske nezvestobe : Pain of rejection : the affective image and dynamics of marital infidelity. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, ISSN 1854-9373. [Tiskana izd.], 2007, letn. 1, št. 3/4, str. 23-39. [COBISS.SI-ID 2882917

SIMONIČ, Barbara. Ali so vrednote relacijske? : (utemeljenost vrednot v primarnem odnosu). Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161, 2006, letn. 38, št. 1/2=201/202, str. 35-40. [COBISS.SI-ID 3962714

SIMONIČ, Barbara. Prva resnica je rojstvo, zadnja je smrt : (izguba in žalovanje v družinskem sistemu). Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161, 2006, letn. 38, št. 1/2=201/202, str. 173-181. [COBISS.SI-ID 3963226

CVETEK, Robert, ERZAR, Tomaž, SIMONIČ, Barbara. Medgeneracijski prenos verskih vrednot pri predzakoncih in izbira partnerja. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161, 2006, letn. 38, št. 3/4, str. 131-148, ilustr. [COBISS.SI-ID 4322906

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Zgodnja navezanost na starše in temelji religioznosti (navezanost na Boga in Marijo). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 3, str. 339-358, tabele. [COBISS.SI-ID 3872602

 

Pregledni znanstveni članek

SIMONIČ, Barbara, RAHNE MANDELJ, Tina, NOVŠAK, Rachel. Značilnosti in posledice verske zlorabe. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 1, str. 119-128. [COBISS.SI-ID 6583898], [SNIPScopus do 6. 7. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 
 

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Starševstvo za tretje tisočletje v luči teorije navezanosti. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2008, let. 47, št. 3/6, str. 241-248. [COBISS.SI-ID 2973285

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOJZNIKAR, Gabrijela, MAVRIČ, Luka, SEČNIK, Janez, JANEŽIČ, Vesna. Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2007, letn. 67, št. 2, str. 261-280. [COBISS.SI-ID 4027738

SIMONIČ, Barbara. Antropološko-psihološke in teološke osnove prenašanja vrednot: zgodnja navezanost na starše in temelji religioznosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 1, str. 123-136. [COBISS.SI-ID 3734362

 

Strokovni članek

SIMONIČ, Barbara. Verski čut - odločilnih prvih pet let. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2015, leto 49, [št.] 4, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7005786
 

SIMONIČ, Barbara. Empatija : temeljna drža prostovoljca. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, mar. 2012, leto 14, [št.] 53, str. 45-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 5715802

SIMONIČ, Barbara. Empatija kot temelj kulture odnosov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, feb. 2010, št. 2, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 5088090

SIMONIČ, Barbara. Vera, ki je pretrd(n)a. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, apr. 2010, št. 4, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 5085274

SIMONIČ, Barbara. V začaranem krogu alkoholne omame. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, okt. 2010, št. 8, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 5219162

SIMONIČ, Barbara. Obsojeni na propadle odnose?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, feb. 2008, št. 2, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 4299866

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Iskanje svojega resničnega jaza. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, apr. 2008, št. 4, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 4300122

SIMONIČ, Barbara. Za otroke Bog preprosto je!. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, sep. 2007, št. 8/9, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 4143450

SIMONIČ, Barbara. Starost, poslavljanje in izguba v družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina, ISSN 1318-5861, nov. 2006, letn. 26, št. 11=310, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 3941722

SIMONIČ, Barbara. Empatija in zgodnja navezanost. Odsev : dvomesečnik za kakovost socialnih storitev, ISSN 1581-6079, dec. 2004, letn. 2, št. 4, str. 20-23. [COBISS.SI-ID 3466842

SIMONIČ, Barbara. Igra v službi kateheze. Cerkev v sedanjem svetu : revija za pastoralna vprašanja, ISSN 0009-0387, 2002, leto 36, št. 1/2, str. 38-38. [COBISS.SI-ID 213626368

 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

SIMONIČ, Barbara. Religiozno soočanje z ločitvijo. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center. 2015, str. 445-453. [COBISS.SI-ID 6868058

SIMONIČ, Barbara. Psihosocialna problematika ločitve in spodbujanje socialne vključenosti v psihoterapevtski obravnavi. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2014, 6. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 6th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2014, str. 69-74, ilustr.http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2014/2014_IS_CP_Volume-B_(FDC).pdf. [COBISS.SI-ID 6700890

SIMONIČ, Barbara. Čustvovanje pri soočanju z ločitvijo. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2013, 7.-8. oktober 2013, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 16th International Multiconference Information Society - IS 2013, October 7th-8th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2013, str. 52-57, datoteka Zbornik B, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6357594

SIMONIČ, Barbara. Empatična družba in temelji vzgoje za empatijo. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8-9. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, October 8th-9th, 2012, Ljubljana, Slovenia : volume B, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2012, str. 63-68. [COBISS.SI-ID 5922138

SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. Izgrajevanje materinstva. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-11. oktober 2011 : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 14th International Multiconference Information Society - IS 2011, October 10th-11th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume B, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2011, str. 115-119. [COBISS.SI-ID 9566467

SIMONIČ, Barbara, RAHNE MANDELJ, Tina. Varno starševstvo : sedanji izziv za prihodnje kakovostno življenje. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-12. oktober 2010 : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, October 11th-12th, 2010, Ljubljana, Slovenia : volume B, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2010, str. 90-94. [COBISS.SI-ID 5302618

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Temelji religioznosti : zgodnja navezanost na očeta in mater kot prediktor navezanosti na Boga in Marijo. V: BOHANEC, Marko (ur.), et al. Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006 = Proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-14th October 2006, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 2006, str. 454-457. [COBISS.SI-ID 3917914

 

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

SIMONIČ, Barbara. Droga v družini : pristop relacijske terapije. V: HORVAT ŽNIDARŠIČ, Zvone (ur.), POTOČNIK, Helena (ur.), PERŠE, Mateja (ur.). Droga in moja odgovornost : zbornik strokovnega seminarja ob 10. obletnici skupnosti Srečanje v Novi Gorici. Ljubljana: Zavod Pelikan - Karitas. 2006, str. 44-51. [COBISS.SI-ID 3860058
 

SIMONIČ, Barbara, VERBIČ, Marija Veronika. Globinska dinamika družinskih odnosov : (relacijsko sistemska perspektiva). V: KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (ur.). Modeli dobre prakse v socialnopedagoškem delu - strokovni izzivi v družbi negotovosti : zbornik prispevkov 3. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 20.-22. oktober 2005, 3. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 20.-22. oktober 2005. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE. 2006, str. 123-128. [COBISS.SI-ID 3940186

VERBIČ, Marija Veronika, SIMONIČ, Barbara. "Kako ukrotiti mladostnika?" ali regulacija mladostnikovih čutenj. V: KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (ur.). Modeli dobre prakse v socialnopedagoškem delu - strokovni izzivi v družbi negotovosti : zbornik prispevkov 3. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 20.-22. oktober 2005, 3. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 20.-22. oktober 2005. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE. 2006, str. 147-151. [COBISS.SI-ID 3940442

 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

SIMONIČ, Barbara, RAHNE MANDELJ, Tina, NOVŠAK, Rachel. Vulnerability as the vitality of therapeutic process. V: The arts of time : relational psychoanalysis and forms of vitality in clinical process. [Rome: IARPP. 2016], str. 36. [COBISS.SI-ID 7279962
 

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as relational trauma and relational family therapy. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske. 2016, str. 58. [COBISS.SI-ID 7410010

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Relational family therapy with divorcing parents in terms of autonomy and belonging. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske. 2016, str. 113. [COBISS.SI-ID 7410266

SIMONIČ, Barbara. Doživljanje rane v navezanosti ob ločitvi ter pristop relacijske družinske terapije. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2016], str. 6. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/351-zbornik_kongres_2016_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 7248218

SIMONIČ, Barbara. Duhovnost kot varno izhodišče pri soočanju z ločitvijo. V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n. 2015], str. 25.http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/318-zbornik_kongres_2015_zadnja_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6922330

SIMONIČ, Barbara. Transition to motherhood and vulnerability for marital dissolution. V: Faces of women : in search of positive prospects. Kraków: [s. n.]. 2014, f. [4]. [COBISS.SI-ID 6756442

SIMONIČ, Barbara. Empatija : pomen in smernice uporabe empatije v supervizijskem odnosu. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n. 2014], str. 45. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/272-zbornik_kongres_2014_koncna_verzija_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 6554714

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Building motherhood. V: The legacy of Stephen Mitchell : sustaining creativity in our psychoanalytic work. New York: IARPP. [2012?], str. 62. [COBISS.SI-ID 5702746

KOMPAN ERZAR, Katarina, ERZAR, Tomaž, POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Young mother's group. V: Changing psychoanalysis for a changing society : relational perspectives : program & abstract booklet. Madrid: IARPP. 2011, str. 43. [COBISS.SI-ID 5520730

SIMONIČ, Barbara. Empathy by Edith Stein. V: Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein : internationale Tagung, Ružomberok, 6.-8. Oktober 2011 : Zusammenfassung der Referate. [S. l.: s. n. 2011?], str. 11. [COBISS.SI-ID 5547354

SIMONIČ, Barbara. The horizons of reconciliation after traumatic experience = Obzorja sprave po travmatični izkušnji. V: MARTINJAK, Ana (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Mednarodna konferenca Možnosti in pomen sprave, Celje, 3.-6. november 2011 = International conference The possibilities and meaning of reconciliation, Celje, November 3rd-6th 2011. [S. l.: s. n. 2011?], str. 37. [COBISS.SI-ID 5571162

SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja, KATONA, Mateja. Family recovery after alcoholism : a relational family therapy approach. V: RADOVANOVIČ, Mirjana (ur.), SORKO, Nataša (ur.). Pot k sodelovanju - multidisciplinarni in multinacionalni pristop k alkoholizmu in drugim odvisnostim : povzetki plenarnih predavanj in predstavitev = A path to collaboration - multinational multidisciplinary approach to alcoholism and other addictions : plenary lectures and oral presentations abstracts. Ljubljana: Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnosti in zasvojenosti. 2011, str. 47. [COBISS.SI-ID 5477978

SIMONIČ, Barbara. The science of the empathy : the importance of empathy in today's world. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LESKOVEC, Jožef (ur.). Miroljubni in trajnostni dialog po sebičnem Prometeju = Peaceful and sustainable dialogue after selfish Prometheus. [S. l.: s. n.]. 2010, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 5257050

SIMONIČ, Barbara, NOVŠAK, Rachel, RAHNE MANDELJ, Tina. Zloraba vere in čustveno nasilje. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2010, str. 14. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/21-zbornik_povzetkov_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 5599578

SIMONIČ, Barbara. Empathy and art of life. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LESKOVEC, Jožef (ur.). Umetnost življenja = Art of life. [S. l.: s. n.]. 2009, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 4932954

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Empatija - temelj razvoja. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, ISSN 1854-9373. [Tiskana izd.], 2008, letn. 2, št. 1/2, str. 133. [COBISS.SI-ID 4310106

SIMONIČ, Barbara. Empathy as a way to other person and to ourselves = Empatija kot pot do drugega in do samega sebe. V: ŽALEC, Bojan (ur.), JAPELJ, Valerija (ur.). Dialog ali kako preseči trke civilizacij = Dialogue or how to overcome clashes of our civilizations. [S. l.: s. n.]. 2007, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 4149082

KOMPAN ERZAR, Katarina, SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. Nevropsihološka podlaga odnosov. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, ISSN 1854-9373. [Tiskana izd.], 2007, letn. 1, št. 1/2, str. 143. [COBISS.SI-ID 4150106

KOMPAN ERZAR, Katarina, SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. The untamable force of the affect : trauma of infidelity. V: Metamorphosis : therapeutic change in a changing world : a relational psychoanalytic perspective : final program, abstracts. Athens: International association for relational psychoanalysis and psychotherapy. 2007, str. 27. [COBISS.SI-ID 4070234

KOMPAN ERZAR, Katarina, GOSTEČNIK, Christian, ERZAR, Tomaž, CVETEK, Robert, SIMONIČ, Barbara. Sreča v medosebnih odnosih. V: BAJEC, Boštjan (ur.). Povzetki prispevkov, 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije. 2006, str. 42. [COBISS.SI-ID 3963738

SIMONIČ, Barbara. Ali so vrednote relacijske? : utemeljenost vrednot v primarnem odnosu = Are values based on relationships?. V: Oseba in dobro = Person and good. Celje: Slovensko filozofsko društvo: ARRS. 2005, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 3617370

 

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

RAHNE MANDELJ, Tina, SIMONIČ, Barbara. Naučena nemoč v odnosih in primer psihoterapevtske obravnave po modelu relacijske družinske terapije. V: GANC, Damijan (ur.), CVETEK, Robert (ur.). Inovativna družinska terapija. [S. l.: s. n. 2011?], str. 24. http://zdt.si/uploads/zdtslo/public/document/65-zbornik_2011_sl.pdf. [COBISS.SI-ID 5480026
 

SIMONIČ, Barbara, RAHNE MANDELJ, Tina. Svoje življenje hočem nazaj! : socialna izključenost in primer psihoterapevtske obravnave po modelu relacijske družinske terapije. V: LESKOŠEK, Vesna (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2010, str. 26. [COBISS.SI-ID3366245

POLJANEC, Andreja, SIMONIČ, Barbara. Starševstvo za tretje tisočletje. V: DEBELJAK, Barbara (ur.), UREK, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2007, str. 126. [COBISS.SI-ID 2834021

SIMONIČ, Barbara, POLJANEC, Andreja. Ko odnos propade : spopadanje s posledicami ločitve in proces žalovanja. V: DEBELJAK, Barbara (ur.), UREK, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2007, str. 148. [COBISS.SI-ID 2840165

 

  • Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349) 1.7.2018 - 30.06.2021  
  • Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (J5-6825) 1.7.2014 - 30.6.2017

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem