Znanstvena svetnica: izr. prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj Irena Avsenik Nabergoj

Irena Avsenik Nabergoj

Inštitut za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo

irena.avseniknabergoj@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

Ljubljana

po dogovoru prek e-pošte
Kabinet: 207

Izvajanje predmetov:

•    Literatura in etika (nosilka predmeta)
•    Vpliv Biblije na kulturo (nosilka predmeta)
•    Duhovna literatura: etika, estetika, retorika (nosilka predmeta)

Doktorski program:
•    Ženska v Svetem pismu in v literarni interpretaciji (nosilka predmeta)
•    Resničnost, resnica in lepota v literaturi in literarni kritiki (nosilka predmeta) 
•    Svet mitov in primerjalne študije o bibličnih motivih v literaturi (nosilka predmeta) 
 
 

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Irena Avsenik Nabergoj je leta 1994 diplomirala iz slovenskega jezika s književnostjo in iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih 1993–1995 je bila ob študiju na Filozofski fakulteti redno zaposlena kot sopranistka v Slovenskem komornem zboru, v letih 1995–2000 pa je bila ob magistrskem študiju s področja literarne zgodovine redno zaposlena na RTV Slovenija kot lektorica-fonetičarka. 

Leta 1998 je na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete magistrirala s področja literarne zgodovine, literarne kritike in esejistike. Leta 2004 je kot mlada raziskovalka v okviru Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani doktorirala z literarnozgodovinsko in primerjalno raziskavo opusa Ivana Cankarja z naslovom: »Greh, krivda, kazen in odpuščanja v delih Ivana Cankarja«, ki jo je vpisala in opravljala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih od 2004 in 2005 pa vse do danes svoje raziskovalno in pedagoško delo nepretrgano opravlja v kombinaciji treh znanstvenih oziroma pedagoških ustanov: na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, na Univerzi v Novi Gorici ter na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Leta 2011 je na Univerzi v Novi Gorici postala izredna profesorica za književnost, leta 2012 pa je postala tudi višja znanstvena sodelavka na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Leta 2013 je na Univerzi v Ljubljani prejela naziv višja znanstvena sodelavka za področje religiologije in religijske antropologije. Junija 2015 je na Teološki fakulteti UL uspešno zagovarjala svojo drugo doktorsko disertacijo z naslovom »Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njihovi literarni interpretaciji«. Leta 2017 je na Univerzi v Ljubljani prejela naziv izredna profesorica za področje religiologije in religijske antropologije, dne 11. maja 2017 pa je bila izvoljena tudi v naziv redna profesorica za »književnost« na Univerzi v Novi Gorici. Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturno zgodovino, je dne 5. oktobra 2017 prejela naziv znanstvena svetnica, dne 27. februarja 2018 pa je bila izvoljena v naziv znanstvena svetnica za področje religiologije in religijske antropologije tudi na Univerzi v Ljubljani. Svoje znanstvenoraziskovalno delo opravlja v okviru raziskovalnega programa na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, katerega nosilstvo je leta 2016 na predlog dotedanjega vodje programa ter ob soglasju članov in članic programa prevzela od akademika prof. dr. Jožeta Krašovca; ter v okviru različnih raziskovalnih projektov.

Pri slovenskih in tujih mednarodnih založbah je doslej izšlo 10 njenih znanstvenih monografij s področja slovenske in primerjalne književnosti ter literarne teorije, 5 v slovenskem in 5 v angleškem jeziku. Za svoje raziskovalne dosežke na področju literarnih ved je leta 2009 prejela državno Zoisovo priznanje Vlade Republike Slovenije, dne 7. marca 2015 pa je bila v Salzburgu izvoljena za redno članico Evropske akademije znanosti in umetnosti, prvi razred – Humanistične znanosti.

Irena Avsenik Nabergoj ob redni pedagoški dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta, ter na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, redno nastopa s predavanji na različnih mednarodnih kongresih doma in v tujini, med drugim na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, na Madžarskem, v Avstriji, Romuniji, Angliji, Franciji, na Švedskem, v Kanadi (Vancouver, 2015) in osem let zapored tudi v ZDA (Philadelphia, 2006; San Francisco, 2008; Philadelphia, 2009; Seattle, 2012; Boston, 2013; Chicago, 2014; Austin, Texas, 2016; San Francisco, 2017). Občasno ima posamezna predavanja tudi na univerzah v tujini, med drugim v okviru Univerze Leedsu, Anglija; Univerze v Toulonu, Francija; Univerza v Salernu, Italija (Kalabrija); Univerze Umeå, Švedska; Univerze v Gradcu, Avstrija; Univerze v Celovcu, Avstrija; Karlove Univerze v Pragi, Češka; Univerze v Vidmu, Italija; Univerze v Iaşu, Romunija.

Irena Avsenik Nabergoj skrbi za študijsko izpopolnjevanje v tujini, predvsem na Univerzi v Cambridgeu v Angliji, kjer je več let zapored prejela status »Visiting Scholar«, med drugim tudi za leto 2018. Med temami, ki se jim še posebej posveča, so tematika ljubezni, resničnosti, resnice in lepote v Svetem pismu in literaturi; ženski liki v Svetem pismu in literaturi; podobe Judov v slovenski in evropski književnosti ter v gledališki, filmski, glasbeni in likovni umetnosti; raziskovanje opusa Ivana Cankarja in književnosti slovenske moderne, raziskovanje motiva Lepe Vide v slovenski književnosti ter vzporednice v svetovni literaturi; raziskovanje tematike hrepenenja, šibkosti, preizkušnje in skušnjave od mitološkega in folklornega izročila do literature; literarnoteoretske, literarnozgodovinske in komparativne raziskave; raziskave povezav med literarno, likovno, glasbeno, gledališko, filmsko in plesno umetnostjo. Posveča se tudi raziskavam svetopisemskih besedil, zlasti Stare zaveze; teološkim, kulturnozgodovinskim in religiološkim temam ter filozofskim, etičnim, estetskim in primerjalnim vidikom v raziskavah literature.

ŽIVLJENJEPIS / CV

Znanstvena monografija:

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu (Razprave in eseji, 72). Ljubljana: Slovenska matica, 2017. 352 str. ISBN 978-961-213-272-9. [COBISS.SI-ID 291696896]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi (Razprave in eseji, 70). Ljubljana: Slovenska matica, 2016. 248 str. ISBN 978-961-213-267-5. [COBISS.SI-ID 289114624]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Justice and redemption: anthropological realities and literary visions by Ivan Cankar. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2014. 353 str., ilustr. ISBN 978-3-631-64618-2. ISBN 978-3-653-03956-6, doi: 10.3726/ 978-3-653-03956-6. [COBISS.SI-ID 37640749].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. The power of love and guilt : representations of the mother and woman in the literature of Ivan Cankar. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 463 str., ilustr. ISBN 978-3-631-62232-2. [COBISS.SI-ID 34981933].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Reality and truth in literature: from ancient to modern European literary and critical discourse. Goettingen: V & R unipress, cop. 2013. 229 str. ISBN 978-3-8471-0046-1. ISBN 978-3-8470-0046-4. [COBISS.SI-ID 35487789].

AVSENIK NABERGOJ, Irena, ŽELE, Andreja, KRAŠOVEC, Jože. Simboli neizrekljivega : izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih = Symbols of the inexpressible : the sources and transformations of motifs and symbols in literature and languages. Ljubljana: Intelego, 2013. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-6558-31-0. [COBISS.SI-ID 268080128].

AVSENIK NABERGOJ, Irena (avtor, urednik), LAMPING, Dieter (urednik). Literarne vrste in zvrsti : stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 623 str., ilustr. ISBN 978-961-231-846-8. [COBISS.SI-ID 255187712].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Hrepenenje in skušnjava v svetu literature : motiv Lepe Vide, (Zbirka Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 726 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1236-5. [COBISS.SI-ID 250153984].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Longing, weakness and temptation : from myth to artistic creations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2009. XII, 321 str. ISBN 978-1-4438-0185-0. ISBN 1-4438-0185-2. [COBISS.SI-ID 29219117].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Mirror of reality and dreams: stories and confessions by Ivan Cankar. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, cop. 2008. 309 str., ilustr. ISBN 978-3-631-57812-4. [COBISS.SI-ID 28453421].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ljubezen in krivda Ivana Cankarja (Zbirka Kultura). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 794 str., ilustr. ISBN 86-11-17060-1. [COBISS.SI-ID 221508096].


Izvirni znanstveni članki (izbor):

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Children without childhood: the emotionality of orphaned children and images of their rescuers in selected works of English and Canadian literature. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2017, [Letn.] 50, [št.] 1/2, str. 95-135, doi: 10.4312/an.50.1-2.95-135. [COBISS.SI-ID 65687394].
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, 2, str. 405-421. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 42277165]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Marijino sočutje in žalovanje v srednjeveških meditacijah in dramatizacijah evangeljske pripovedi o pasijonu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 655-669. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Avsenik.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query='keywords=Teološka+fakulteta'&fpublisher=Teološka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 193-207. [COBISS.SI-ID 64631394]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 75-88. [COBISS.SI-ID 7246170].
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 585-596. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 41208877].
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Primerjalna presoja svetopisemskih besedil o skušnjavi in preizkušnji in metoda intertekstualnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 559-568. [COBISS.SI-ID 7064154].
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in vélika vojna. Zgodovinski časopis: glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774, 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 352-400. [COBISS.SI-ID 39171629]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost in resnica v poetiki biblične pripovedi in v njeni interpretaciji. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 323-334. [COBISS.SI-ID 7010650].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Images of Jews in Slovenian literature between memory and metaphor. Journal of Mediterranean Studies, ISSN 1016-3476, 2014, vol. 23, no. 2, str. 239-254. [COBISS.SI-ID 38727981].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Poetics of love and devotion in Prešerenʼ poem The Baptism on the Savica. Religious and sacred poetry, ISSN 2299-9922, Apr.-May-Jun. 2013, year 1, no. 2, str. 67-84. http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/RASP-2013-no-02-_2.pdf. [COBISS.SI-ID 36471597]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Pre-modern philosophical views on reality and truth in literature. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2013, vol. 28, fasc. 1/2, str. 195-210. [COBISS.SI-ID 36897325].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Paradoks moči in šibkosti v recepciji pripovedi o egiptovskem Jožefu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 3, str. 395-409.

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resnica v avtobiografiji, Sporočanje resničnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem življenju. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2011, letn. 4, št. 1, str. 80-96. [COBISS.SI-ID 32784429].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tema zapeljevanja v izročilu starega Bližnjega vzhoda. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2009, letn. 69, št. 3, str. 259-275. [COBISS.SI-ID 4993370].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Hermenevtika v razmerju do splošnega in specifičnega pomena motiva preizkušnje. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], str. 343-354. [COBISS.SI-ID 27474221].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Transformation of sensuality in the Slovenian ballad of Lepa Vida (Lovely Vida). Traditiones, ISSN 0352-0447, 2007, letn. 36, št. 1, str. 209-225. [COBISS.SI-ID 27632941].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Hrepenenje po domovini v poeziji slovenskih avtoric v zdomstvu. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2005, št. 21, str. 125-142. [COBISS.SI-ID 23838253].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2005, letn. 53, št. 4, str. [553]-568. [COBISS.SI-ID 31003746].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar med domovino in tujino. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2004, št. 20, str. 95-111. [COBISS.SI-ID 22996781].
 
1.02 Pregledni znanstveni članek (izbor)

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Iskanje resnice v literaturi : etični izzivi literarnih junakov v delih Cankarja, Tolstoja in Dostojevskega. Edinost in dialog: revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 65-74. [COBISS.SI-ID 10292483] AVSENIK NABERGOJ, Irena. Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 37168685].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. "Pesem nad pesmimi" za vse narode, kulture in religije. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2012, letn. 72, [št.] 4, str. 583-588. [COBISS.SI-ID 35135021].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarna interpretacija svetopisemske zgodbe o Jožefu iz Egipta pri Thomasu Mannu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 2, str. 239-260. [COBISS.SI-ID 3810650].

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Neki aspekti shvaćanja grijeha, krivnje i kazne u Svetom pismu Staroga zavjeta. Bogoslovska smotra, ISSN 0352-3101, 2006, god. 76, br. 4, str. 817-830. [COBISS.SI-ID 26733613].
 
1.03 Kratki znanstveni prispevek

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Pomen kazni in odpuščanja v Svetem pismu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 4, str. 471-483.

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Continuities and ruptures in dialogue between Jews and non-Jews. V: BERNARD, Jacques-Emmanuel (ur.). Continuité et rupture : des échanges en Méditerranée : histoire, religion, littérature, société. Toulon [etc.]: Université [etc.]. [2016], str. 175-191. [COBISS.SI-ID 41122605]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost, resnica in lepota v umetniški besedi J. W. Goetheja, J. Keatsa, L. N. Tolstoja, I. Cankarja in S. Kosovela. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 147-176, 336. [COBISS.SI-ID 39936557]. 
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (izbor)

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Delo češkega misijonarja Antona Chráske med Slovenci in pot do drugega protestantskega prevoda Svetega pisma v slovenščino 1914. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 14, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 159-183, 280-281, portret, ilustr. [COBISS.SI-ID 42200621].
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 103-110. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_AvsenikNabergoj.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.36.103-110. [COBISS.SI-ID 65662306]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Abduction in the Slovenian ballad of "Fair Vida" : symbolism and parallels in the Mediterranean region. V: BARNES, Aneilya (ur.), SALERNO, Mariarosaria (ur.). Symbols and models in the Mediterranean : perceiving through cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2017, str. 242-264. [COBISS.SI-ID 41894957]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva v letih 1867-1918. V: VEVAR, Štefan (ur.), OREL, Barbara (ur.). Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277, letn. 54, št. 95). Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut. 2017, str. 192-214, 316, 330-331. [COBISS.SI-ID 4281179]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Moč ljubezni v Visoki pesmi, pri sv. Bernardu in pri Danteju. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 491-504. [COBISS.SI-ID 39809325]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zrcalo angleškega antisemitizma v literarnih delih Marlowa, Shakespeara, Scotta, Dickensa in Joycea. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik: študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 219-262. [COBISS.SI-ID 40476973]. 
AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar. V: RATEJ, Mateja (ur.). Usode prve svetovne vojne, (Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 10, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, str. 9-22, portret. [COBISS.SI-ID 38708269]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Intima in migracije : podobe prekmurskih sezonskih delavk v izbranih delih Miška Kranjca. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.). Prekmurje - podoba panonske pokrajine. 1 izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, str. 31-46. [COBISS.SI-ID 38112301]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 11-22. [COBISS.SI-ID 37754669]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Interakcija metafor, stereotipov in osebne izkušnje o Judih v družbeni funkcijskosti jezika. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 29-34. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Avsenik Nabergoj.pdf. [COBISS.SI-ID 53232226]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Forgiveness and reconciliation : from Joseph of Egypt to Shakespeare's prospero and philosophical interpretations. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Reconciliation : the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 121-128. [COBISS.SI-ID 5902170]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Temptation and abduction in epic poems and short narratives from antiquity, the Middle Ages and modern times: intertextuality and the Slovenian motif of Fair Vida. V: PODTERGERA, Irina (ur.). Schnittpunkt Slavistik : Ost und West im wissenschaftlichen Dialog : Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Göttingen: V & R unipress, cop. 2012, teil 2: Einflussforschung, str. 263-275. [COBISS.SI-ID 34692909]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ljubezen med željo in žrtvijo v Krstu pri Savici pri Francetu Prešernu ter dramskih poustvaritvah Zorka Simčiča in Dominika Smoleta. V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Slovenska dramatika, (Obdobja, ISSN 1408-211X, 31). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 23-30. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp 31/zbornik/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 34848301]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predsodki do Judov pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 21-26. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Avsenik_Nabergoj.pdf. [COBISS.SI-ID 33267757]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Judje v slovenski književnosti. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin, ISSN 2232-3872). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 116-153. [COBISS.SI-ID 33385005]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Jožef iz Egipta, Zgodba o Jožefu iz Egipta v svetovni in slovenski književnosti. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Tematologija : izbrana poglavja, (Knjižna zbirka Scripta). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Študentska založba, 2010, str. [111]-127. [COBISS.SI-ID 31049005]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. The experience of sin, guilt, punishment and forgiveness in a secularized social and cultural milieu. V: BINDER, Dieter A. (ur.), LÜDICKE, Klaus (ur.), PAARHAMMER, Hans (ur.). Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2006, str. 275-293. [COBISS.SI-ID 25784621]


AVSENIK NABERGOJ, Irena. Med čutnostjo in stanovitnostjo : legenda o egiptovskem Jožefu v izvedbi Pie in Pina Mlakarja. V: LAVŠ, Katarina (ur.). Nekdanje svečanosti : prispevki za monografijo Pie in Pina Mlakarja. V Ljubljani: DBUS - Društvo baletnih umetnikov Slovenije, 2006, str. 121-129, fotogr. [COBISS.SI-ID 25902381]

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Človek na robu družbe: motiv zločina in kazni pri Cankarju in Dostojevskem. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006, str. 397-409. [COBISS.SI-ID 25776685]

IZBRANA OSEBNA BIBLIOGRAFIJA
 

1999−2003: raziskovalni program P0-0502-0170 Krivda in sprava, TEOF UL (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2004–2008 raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2005−2008: raziskovalni projekt J6-7002 (B) Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora, ZRC SAZU (odgovorni nosilec prof. ddr. Igor Grdina).

2009–2012 raziskovalni projekt J6-2090: Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih (odgovorna nosilka na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti).

2009–2014 raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2013: raziskovalni projekt J6-3627: (Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja (odgovorni nosilec prof. dr. Oto Luthar). 

2013–2016 raziskovalni projekt J6-5567: Beseda v dialogu (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2013–2016 raziskovalni projekt Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (odgovorni nosilec dr. Matija Ogrin, Inštitut za literarne vede ZRC SAZU). 

2015–2019 raziskovalni program P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2016–2020: raziskovalni program P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (odgovorna nosilka dr. Irena Avsenik Nabergoj).

2017–2020: temeljni raziskovalni projekt J6-8258: Slovenske misijonarke v Indiji; pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (odgovorna nosilka dr. Ana Jelnikar).

Izbor pomembnih raziskovalnih dosežkov

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem