Irena Avsenik Nabergoj
Biography
Publications
Projects

Selected bibliography for the last five years (2015-2020).

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The mission of the church in dialogue with non-Christian religions. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 50, str. 15-32, doi: 10.3986/dd.v2019i50.7456. [COBISS.SI-ID 44810541], [SNIP]

2. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Od religioznega izkustva do duhovne literature Svetega pisma = From religious experience to the spiritual literature of the Bible. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 1, str. 213-237. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Avsenik.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/Avsenik. [COBISS.SI-ID 10986755]

3. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Posebnosti judovskih žalostink in žalnih obredov v protijudovskem okolju. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447. [Tiskana izd.], 2019, 48, [št.] 2, str. 19-47. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/7727/7236, doi: 10.3986/Traditio2019480202. [COBISS.SI-ID 45756973], [SNIP]

4. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Od poetizacije poslanstva v Stari zavezi do polnosti misijona v Novi zavezi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 679-694. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Avsenik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8019802], [SNIP, WoS up to 12. 1. 2020: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1]

5. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Children without childhood : theemotionality of orphaned children and images of their rescuers in selected works of English and Canadian literature. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2017, [Letn.] 50, [št.] 1/2, str. 95-135, doi: 10.4312/an.50.1-2.95-135. [COBISS.SI-ID 65687394], [SNIP, WoS up to 24. 2. 2018: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 29. 12. 2018: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1]

6. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblične in antropološke podlage Avguštinovih metafor hrane. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 405-421. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 42277165], [SNIP, WoS up to 15. 12. 2018: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 22. 12. 2017: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0]

7. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Marijino sočutje in žalovanje v srednjeveških meditacijah in dramatizacijah evangeljske pripovedi o pasijonu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 655-669. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Avsenik.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7810138], [SNIP, WoS up to 12. 1. 2020: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2]

8. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 193-207. [COBISS.SI-ID 64631394], [SNIP, WoS up to 30. 7. 2017: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 19. 10. 2017: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0]

9. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 75-88. [COBISS.SI-ID 7246170], [SNIP, WoS up to 30. 11. 2018: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 26. 12. 2016: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0]

10. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 585-596. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Avsenik.pdf. [COBISS.SI-ID 41208877], [SNIP, WoS up to 30. 11. 2018: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 29. 1. 2018: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1]

11. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost in resnica v poetiki biblične pripovedi in v njeni interpretaciji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 323-334. [COBISS.SI-ID 7010650], [SNIP, WoS up to 30. 7. 2018: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 28. 12. 2019: no. of citations (TC): 4, pure citations (CI): 4]

12. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Primerjalna presoja svetopisemskih besedil o skušnjavi in preizkušnji in metoda intertekstualnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 559-568. [COBISS.SI-ID 7064154], [SNIP, Scopus up to 31. 8. 2017: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1]

13. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in vélika vojna. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ISSN 0350-5774. [Tiskana izd.], 2015, letn. 69, št. 3/4, str. 352-400. [COBISS.SI-ID 39171629]


1.02 Review article

14. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Narodi, religije in misijon v dokumentih drugega vatikanskega koncila = Nations, religions and mission in documents of the Second Vatican Council. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 457-471. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Avsenik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, doi: 10.34291/BV2019/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 8222810], [SNIP, WoS up to 12. 1. 2020: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, Scopus up to 23. 2. 2020: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1]

15. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Temeljne literarne oblike v Svetem pismu = Foundational literary forms in the Bible. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 855-875. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Avsenik.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Avsenik. [COBISS.SI-ID 8265306], [SNIP, WoS up to 11. 1. 2020: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0]

16. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Iskanje resnice v literaturi : etični izzivi literarnih junakov v delih Cankarja, Tolstoja in Dostojevskega. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 65-74. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/70/Avsenik.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZTIR90HW. [COBISS.SI-ID 10292483]


1.04 Professional article

17. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in ženske. Koroški koledar ..., 2019, str. 35-52, fotogr. [COBISS.SI-ID 44253229]

18. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar med krščansko tradicijo in religiozno izkušnjo. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 112-130. [COBISS.SI-ID 8109658]

19. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Po poteh Cankarjevega hrepenenja od Vrhnike do Ljubljane. Ljubljana med nostalgijo in sanjami : revija za domoznanske vsebine, ISSN 2232-6316, 2018, 7, [št.] 1, str. 7-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 43746861]


1.08 Published scientific conference contribution

20. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Continuities and ruptures in dialogue between Jews and non-Jews. V: BERNARD, Jacques-Emmanuel (ur.). Continuité et rupture : des échanges en Méditerranée : histoire, religion, littérature, société. Toulon [etc.]: Université [etc.]. [2016], str. 175-191. [COBISS.SI-ID 41122605]

21. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost, resnica in lepota v umetniški besedi J. W. Goetheja, J. Keatsa, L. N. Tolstoja, I. Cankarja in S. Kosovela. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 147-176, 336. [COBISS.SI-ID 39936557]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

22. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Song of Songs in its poetic structure and directions of its interpretation. V: 23rd Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Aberdeen, 4 - 9 August 2019. Aberdeen: University. cop. 2019, str. 71. [COBISS.SI-ID 45037869]

23. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Saint Jerome's critique of the literary qualities of the Holy Bible = Hieronimovo vrednotenje literarne kakovosti Svetega pisma. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 97, portret. [COBISS.SI-ID 45356333]

24. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Comparative presentation of Jewish martyrologies from the 12th century : paper 521-b. International Medieval Congress. https://www.imc.leeds.ac.uk/imc2019/programme/. [COBISS.SI-ID 44824109]

25. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar v odnosu do vere in v pogledih na katolištvo. V: Simpozij Akademijski pogledi na Cankarja : simpozij ob stoletnici Cankarjeve smrti in osemdesetletnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 15. 11. 2018, SAZU, Akademijska dvorana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2018, str. [14]. [COBISS.SI-ID 43930925]

26. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Mediterranean origins of Jewish music and its conflicts between religious identity and cultural assimilation. V: Cultures, hopes and conflicts : the Mediterranean between land and sea : abstracts book. Salerno: University. 2017, str. 95. [COBISS.SI-ID 42219565]

27. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Martin Luther and the Slovenian Reformer Primož Trubar on Jews : paper - c. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac. uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=7118&conference=2017&chosenPaperId=&*servletURI=https://i mc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 41839917]

28. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Emotions and empathy in personal narratives about the Holocaust. V: Senses, emotions & the affective turn : recent perspectives and new challenges in cultural history. Umeå: International Society for Cultural History. 2017, str. 53. http://www.trippus.se/eventus/userfiles/83635.pdf. [COBISS.SI-ID 41840429]

29. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Uprizoritve opernih in gledaliških del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva. Bilten FBS : [interni informator Festivala BS], ISSN 2385-8818, 21. 10. 2016, str. [4]. [COBISS.SI-ID 4176475]

30. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblical and anthropological foundations of Augustine's food metaphors : paper - 1119 c. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac. uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=6824&conference=2016&chosenPaperId=&*servletURI=https://i mc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 40458285]

31. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Kriminal, etika sočutja in judovsko vprašanje v Dickensovem romanu Oliver Twist = A criminal, the ethics of compassion and the Jewish question in Dickens´s Oliver Twist. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika : zbornik povzetkov = Literature and ethics : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2016, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 40250157]

32. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Wandering Jew in Slovenian literature within the European literary context = Irena Avsenik Nabergoj. V: STONE, Jonathan (ur.), MCCAUSLAND, Gerald (ur.), STAUFFER, Rachel (ur.). Program of the 2016 meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, AT&T Executive Education and Conference Center, Austin, Texas, January 7-10, 2016. [Austin (TX): AATSEEL. 2016], str. 87. [COBISS.SI-ID 39553581]

33. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Seduction of a woman in Slovenian literature within the European literary tradition. V: STONE, Jonathan (ur.), MCCAUSLAND, Gerald (ur.), STAUFFER, Rachel (ur.). Program of the 2015 meeting of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, Renaissance Harbourside, Vancouver, British Columbia, January 8-11, 2015. [Vancouver: AATSEEL. 2015], str. 70-71. [COBISS.SI-ID 38346541]


1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

34. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar v odnosu do vere in v pogledih na katolištvo. V: JESENŠEK, Marko (ur.), KOS, Janko (ur.). Akademijski pogledi na Cankarja, (Razprave, 23). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2019, str. 80-100. [COBISS.SI-ID 45136941]

35. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Mediterranean origins of Jewish music : tradition, cultural assimilation and religious identity. V: FONZO, Erminio (ur.), HAAKENSON, Hilary A. (ur.). Mediterranean mosaic : history and art, (Mediterranean, knowledge, culture and heritage, 6). Fisciano: ICSR Mediterranean Knowledge. cop. 2019, str. 79-92. http://www.mediterraneanknowledge.org/publications/index.php/bookseries/issue/view/24. [COBISS.SI-ID 44582445]

36. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Doživljanje oktobrske revolucije v romanu Borisa Leonidoviča Pasternaka Doktor Živago. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 1855-9360, Kulturnozgodovinske študije, 20, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 145-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 44517677]

37. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v psalmu 22. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Poezija in smrt pesnikovo sta življenje, sk2019,sk19n,ohk2019febprk, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 1855-9360, Kulturnozgodovinske študije, 19, 4). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 31-51, 334-335. [COBISS.SI-ID 44400941]

38. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe Judov v Cankarjevih delih med stereotipi in umetniško ustvarjalnostjo. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126). Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press. 2018, str. 74-85. [COBISS.SI-ID 44253485]

39. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Glasbeni tiski in rokopisi na literarna besedila Ivana Cankarja : povest Hlapec Jernej in njegova pravica. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 37). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 303-312. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Avsenik-Nabergoj.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.37.303-312. [COBISS.SI-ID 43919917]

40. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Human experience of emptiness and the desire for spiritual food in the Bible and in Augustine's Confessions. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 85). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 631-648. [COBISS.SI-ID 43277613]

41. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Delo češkega misijonarja Antona Chráske med Slovenci in pot do drugega protestantskega prevoda Svetega pisma v slovenščino 1914. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 14, 10). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 159-183, 280-281, portret, ilustr. [COBISS.SI-ID 42200621]

42. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 103-110. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_AvsenikNabergoj.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.36.103-110. [COBISS.SI-ID 65662306]

43. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Abduction in the Slovenian ballad of "Fair Vida" : symbolism and parallels in the Mediterranean region. V: BARNES, Aneilya (ur.), SALERNO, Mariarosaria (ur.). Symbols and models in the Mediterranean : perceiving through cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2017, str. 242-264. [COBISS.SI-ID 41894957]

44. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru Dramatičnega društva v letih 1867-1918. V: VEVAR, Štefan (ur.), OREL, Barbara (ur.). Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277, letn. 54, št. 95). Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut. 2017, str. 192-214, 316, 330-331. [COBISS.SI-ID 4281179]

45. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Moč ljubezni v Visoki pesmi, pri sv. Bernardu in pri Danteju. V: LUJIĆ, Božo (ur.), TEPERT, Darko (ur.). Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26) : zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, (Teološki radovi, sv. 79). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 491-504. [COBISS.SI-ID 39809325]

46. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zrcalo angleškega antisemitizma v literarnih delih Marlowa, Shakespeara, Scotta, Dickensa in Joycea. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 219-262. [COBISS.SI-ID 40476973]

47. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar. V: RATEJ, Mateja (ur.). Usode prve svetovne vojne, (Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 10, 7). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2015, str. 9-22, portret. [COBISS.SI-ID 38708269]


1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

48. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biografija v literarni zgodovini : Irena Avsenik Nabergoj. V: RATEJ, Mateja (ur.). Biografija na prehodu v digitalnost, (Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 22, 15). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 65-84. [COBISS.SI-ID 45342253]

49. AVSENIK NABERGOJ, Irena. V svetu Cankarjeve dramatike. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci]. 1. izd. Ljubljana: Intelego. 2019, str. 35-206. [COBISS.SI-ID 44938797]

50. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah : Maja Haderlap, Angel pozabe. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2019 : stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah. 1. izd. Ljubljana: Intelego. 2018, str. 7-85. [COBISS.SI-ID 43746605]

51. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Družinske zgodbe in intimne zgodbe v romanu Ferija Lainščka Ločil bom peno od valov. V: GROŠELJ, Sonja Lidija (ur.), et al. Esej na maturi 2016. 1. izd. Ljubljana: Intelego. 2016, str. 103-132. [COBISS.SI-ID 39585837]

52. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Primerjava med Tolstojevim romanom Ana Karenina in Lainščkovim romanom Ločil bom peno od valov. V: GROŠELJ, Sonja Lidija (ur.), et al. Esej na maturi 2016. 1. izd. Ljubljana: Intelego. 2016, str. 133-139. [COBISS.SI-ID 39586093]


1.19 Review, book review, critique

53. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Maruša Brozovič : Svetopisemske in ljudske osnove ter literarne oblike motiva Marije v slovenskem pesništvu med obema svetovnima vojnama, doktorska disertacija, mentorica Irena Avsenik Nabergoj, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019, XII, 369 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 1099-1101. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Avsenik2.pdf. [COBISS.SI-ID 8314714], [SNIP]

54. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Christopher James Scobie, The body of Christ in 1 Chorinthians[!]: a fresh reading, implications for faith communities, and an ecumenical dialog between Catholics and Pentacostals .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 813-814. [COBISS.SI-ID 7170394], [SNIP, WoS up to 23. 7. 2018: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0]


1.20 Preface, afterword

55. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Judovsko-krščanski viri, zgodovina Cerkve in razsežnosti dialoga. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 851-853. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Uvod.pdf. [COBISS.SI-ID 8314458], [SNIP]

56. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Spremna beseda : transformacije interpretacij oktobrske revolucije. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 1855-9360, Kulturnozgodovinske študije, 20, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2019, str. 205-220. [COBISS.SI-ID 44518445]


1.22 Interview

57. AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee). "Beri Cankarja, ker je zmeraj sodoben". Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], feb. 2019, leto 55, št. 2, str. 8-13, fotogr. [COBISS.SI-ID 8068698]

58. AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee). O Ivanu Cankarju z ddr. Ireno Avsenik Nabergoj. Artepakt : študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, ISSN 2591-0574. [Tiskana izd.], apr. 2018, leto 2, št. 1, str. 6-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 5139963]

59. AVSENIK NABERGOJ, Irena (author, interviewee). O lvanu Cankarju z ddr. lreno Avsenik Nabergoj. Artepakt : študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, ISSN 2630-192X. [Spletna izd.], apr. 2018, leto 2, št. 1, str. 6-10, portret, fotogr. http://projects.ung.si/artepakt/stevilke/artepakt_2.pdf. [COBISS.SI-ID 43185709]


1.25 Other component parts

60. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar - svobodomislec ali katoličan? : Irena Avsenik Nabergoj o Cankarjevem odnosu do vere in Katoliške cerkve. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 25. nov. 2018, letn. 67, št. 47, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 8008538]

61. AVSENIK NABERGOJ, Irena, KRAŠOVEC, Jože, MATJAŽ, Maksimilijan, ŠPELIČ, Miran, VEČKO, Snežna, PALMISANO, Maria Carmela. Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu : Beseda v dialogu: od ekumenske do jeruzalemske Biblije, Maribor, 16. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, [št.] 1, str. 165-179. [COBISS.SI-ID 38395437], [SNIP]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

62. AVSENIK NABERGOJ, Irena (author, author of introduction, etc.). Podobe resničnosti, resnice in ljubezni v Svetem pismu in literaturi. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 745 str. ISBN 978-961-268-053-4. [COBISS.SI-ID 294218752]
financer: ARRS, Program, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti

63. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu, (Razprave in eseji, 72). Ljubljana: Slovenska matica, 2017. 352 str. ISBN 978-961-213-272-9. [COBISS.SI-ID 291696896]

64. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Razprave in eseji, 70). Ljubljana: Slovenska matica, 2016. 248 str. ISBN 978-961-213-267-5. [COBISS.SI-ID 289114624]


2.02 Professional monograph

65. AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2018 : človek med preteklostjo in sedanjostjo. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2017. 191 str. ISBN 978-961-6558-38-9. [COBISS.SI-ID 292657152]


2.05 Other educational material

66. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Človek med spominom in resničnostjo v prebolevanju travme holokavsta : roman Anne Michaels Fugitve pieces (Ubežni delci). Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7714906]

67. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Motiv preizkušnje v Svetem pismu in literaturi : lik Jožefa iz Egipta v Svetem pismu, izročilu in umetniški predelavi. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7731802]

68. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba lepe Judinje v gledališču in operi. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7715162]

69. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje otrok v izbranih delih svetovne književnosti : nezlomljiva moč dobrega in vloga nedolžne žrtve pri Charlesu Dickensu, F. M. Dostojevskem, Gerhartu Hauptmannu in Ivanu Cankarju. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7714650]

70. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Vrednote v literaturi, filozofiji in psihologiji : duhovnozgodovinska in literarno-estetska izhodišča literature Ivana Cankarja ter interpretacije Cankarjeve komedije Za narodov blagor in Ibsenove drame Stebri družbe. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2017. 61 f. [COBISS.SI-ID 7732058]


2.08 Doctoral dissertation

71. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njihovi literarni interpretaciji : doktorska disertacija : študijski program teologija. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2015. 487 f. [COBISS.SI-ID 38637613]


2.19 Radio or television broadcast

72. DEKLEVA, Goran (author, interviewer), AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee), HAJDINJAK, Boris (interviewee). Antisemitizem v evropski in slovenski umetnosti, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174516201. [COBISS.SI-ID 42885933]

73. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Cankar o sočutju : 1. del, (Duhovna misel). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/03/duhovna-misel-915/. [COBISS.SI-ID 42886445]

74. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Cankar o sočutju : 2. del, (Duhovna misel). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/duhovna-misel-974/. [COBISS.SI-ID 43185965]

75. GNEZDA, Veronika (author, interviewer), DOVIĆ, Marijan (interviewee), AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee). Kdaj velika postaneta največja : zakaj je Prešeren naš največji pesnik in Cankar naš največji pisatelj?, (Aktualno). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://val202.rtvslo.si/2018/02/aktualno_preseren_cankar/. [COBISS.SI-ID 42883885]

76. GOLJA, Marko (author, interviewer), AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee). Irena Avsenik Nabergoj : zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Izšlo je). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. https://ars.rtvslo.si/2017/11/izslo-je-121/. [COBISS.SI-ID 42257709]

77. NARAT, Boštjan (author, interviewer), KOS, Janko (interviewee), AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee), GRDINA, Igor (interviewee). Ivan Cankar - angažiran intelektualec, (Panoptikum). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174510956. [COBISS.SI-ID 42884909]

78. ZOR SIMONITI, Alenka (author, interviewer), AVSENIK NABERGOJ, Irena (interviewee). Dr. Irena Avsenik Nabergoj, (Profil). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174404626. [COBISS.SI-ID 40046637]


Selected bibliography for the last five years (2015-2020).
Last updated: 14. 03. 2020

Full bibliography (IZUM/SICRIS)

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more