Objavljeno: 11.5.2021 | Posodobljeno: 4.1.2022

Od 17. do 19. maja 2021 je na Teološki fakulteti v hibridni obliki potekal obisk mednarodnih strokovnjakov za Zunanjo evalvacijo Agencije AVEPRO (Agencija Svetega sedeža za evalvacijo in spodbujanje kakovosti na cerkvenih univerzah in fakultetah, polnopravna članica ENQA).

AVEPRO je Agencija za kakovost, ki dela pri Svetem sedežu v Rimu, njen cilj pa je evalvirati in izboljšati kakovost delovanja teoloških ustanov, cerkvenih fakultet in cerkvenih univerz po svetu. Njeno delovanje je opredeljeno v Apostolski konstituciji Veritatis gaudium (8 december 2017) in upošteva evropske smernice (European Standards and Guidelines) ter druge mednarodne dogovore za evalvacijo kakovosti izobraževalnih ustanov. 

Strokovnjaki iz Ukrajine, Poljske, Avstrije in Italije so posvetili posebno pozornost samoevalvacijskemu poročilu, ki smo ga na fakulteti sestavili v preteklih letih. V 15 sestankih so se strokovnjaki v odprtem in pristnem dialogu srečali z rektorjem UL, s študenti in s člani vseh organov fakultete ter se pogovarjali o delovanju naše ustanove, o današnjih izzivih, o potencialih fakultete, o njenem poslanstvu in o vpetosti v slovenski in evropski prostor.

Strokovnjaki so pozitivno ocenili osebni pristop, ki zaznamuje naše delo na notranji ravni in uspehe fakultete na pedagoškem in raziskovalnem področju, ter nas spodbudili, naj pogumno in kakovostno nadaljujemo prenovo študijskih programov in dialog na vseh ravneh, da bi prispevali k razvoju današnjega človeka in njegovega dostojanstva ter izgradnji sodobne družbe in njene prihodnosti.
 

Poročilo o zunanji evalvaciji Teološke fakultete v Ljubljani