Tretji dan: krščanska revija za duhovnost in kulturo

ISSN 1318-1238

Izdajatelj in založnik Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Glavni in odgovorni urednik Jonas Miklavčič
Svet revije Maksimilijan Matjaž, Martin Nahtigal, Cecilija Oblonšek, Jernej Pisk, Samo Skralovnik, Miran Špelič
Uredništvo
 
Jan Dominik Bogataj, Nina Ditmajer, Urška Jeglič,
Gabriel Kavčič, Meta Košir, Aljaž Krajnc, Urška Mikolič, Martin Perčič,
Liza Primc, Lucija Rožman, Nik Trontelj
Naslov Tretji dan
Poljanska 4
SI - 1000 Ljubljana
Spletni naslov http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/tretji-dan
Facebook stran https://www.facebook.com/people/Tretji-dan/100063738783344/
Twitter stran https://twitter.com/tretji_dan
E-pošta revija.tretjidan@teof.uni-lj.si

NAROČI REVIJO

Dokumenti

  • Obrazec za recenziranje (PDF)
  • Kratka navodila avtorjem (PDF)
  • Navodila za navajanje literature (PDF)
  • Evropski kodeks poštenja in dobre prakse v znanosti / The European Code of Conduct for Research Integrity (PDF)