RAZISKOVALNI PROJEKTI ARRS:

 1. Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence (J6-4626)
 2. Med tradicijo in moderno: slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi (1848−1948)
 3. Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)
 4. Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost (Z6-2666)
 5. Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije (J6-3140)

RAZISKOVALNI PROJEKTI, ZAKLJUČENI 2016 - 2022:

 1. Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve (J5-1790) - zaključen 2022
 2. Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349) - zaključen 2021
 3. Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize (J6-9393) - zaključen 2021
 4. Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega (J6-8265) - zaključen 2020
 5. Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo (J6-7325) - zaključen 2018
 6. Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (J5-6825) - zaključen 2017
 7. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (J6-6851) - zaključen 2017, kratka predstavitev
 8. Beseda v dialogu (J6-5567) - zaključen 2016
 9. Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja (J6-5565) - zaključen 2016
 10. Vloga in pomen cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti novega veka na Slovenskem (J6-5563) - zaključen 2016