RAZISKOVALNI PROJEKTI ARIS:

 1. Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze (J6-50212)
 2. Teologija, digitalna kultura in izzivi na človeka osrediščene umetne inteligence (J6-4626)
 3. Med tradicijo in moderno: slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi (1848−1948)
 4. Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije (J6-3140)

RAZISKOVALNI PROJEKTI, ZAKLJUČENI 2016 - 2023:

 1. Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost (Z6-2666) - zaključen 2023
 2. Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570) - zaključen 2023
 3. Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve (J5-1790) - zaključen 2022
 4. Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349) - zaključen 2021
 5. Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize (J6-9393) - zaključen 2021
 6. Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega (J6-8265) - zaključen 2020
 7. Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo (J6-7325) - zaključen 2018
 8. Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (J5-6825) - zaključen 2017
 9. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (J6-6851) - zaključen 2017, kratka predstavitev
 10. Beseda v dialogu (J6-5567) - zaključen 2016
 11. Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja (J6-5565) - zaključen 2016
 12. Vloga in pomen cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti novega veka na Slovenskem (J6-5563) - zaključen 2016