RAZISKOVALNI PROJEKTI ARRS:

 1. Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349)
 2. Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize (J6-9393)
 3. Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve (J5-1790)
 4. Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)
 5. Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost (Z6-2666)
 6. Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije (J6-3140)

RAZISKOVALNI PROJEKTI, ZAKLJUČENI 2016, 2017, 2018 in 2020:

 1. Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega (J6-8265) - zaključen 2020
 2. Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo (J6-7325) - zaključen 2018
 3. Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (J5-6825) - zaključen 2017
 4. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (J6-6851) - zaključen 2017, kratka predstavitev
 5. Beseda v dialogu (J6-5567) - zaključen 2016
 6. Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja (J6-5565) - zaključen 2016
 7. Vloga in pomen cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti novega veka na Slovenskem (J6-5563) - zaključen 2016