Med tradicijo in moderno: slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi (1848–1948)

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2025
Raziskovalni projekt (so)financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Vodja projekta: Tomaž Ivešić
Sestava projektne skupine: Renato Podbersič, Pavlina Bobič, Matic Batič, Špela Chomicki, Tamara Griesser Pečar, Igor Grdina, Matjaž Ambrožič, Simon Malmenvall
Nosilec projekta: Študijski center za narodno spravo
Sodelujoči organizaciji: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Povezava do spletne strani projekta: Raziskovalni projekt MED TRADICIJO IN MODERNO: SLOVENSKI KATOLIŠKI INTELEKTUALCI IN NARODNOSTNO VPRAŠANJE V TRANSNACIONALNI PERSPEKTIVI 1848-1948 (scnr.si)