1. stopnja - dodiplomski študij

ČLOVEK IN MEDOSEBNI ODNOSI (NOVO!)
Študijski program Človek in medosebni odnosi združuje duhovnost s temeljnimi znanji duševnega zdravja. V osredje postavlja človeka znotraj njegovih mnogoterih odnosov - do svojih bližnjih, do družbe, do sebe, do naravnega okolja, do Boga. Študirati je mogoče na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje ali na smeri Teološki in religijski študiji.

TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo pridobiti temeljno znanje s področij krščanstva, različnih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. 
S študijskim letom 2023/2024 dodiplomski študijski program Teološki in religijski študiji postaja smer študijskega programa Človek in medosebni odnosi (glej zgoraj).

TEOLOŠKI ŠTUDIJI (dvopredmetni)
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo pridobiti temeljna znanja o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru; se seznaniti z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razviti čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi.

Vpis


2. stopnja - magistrski študij

TEOLOGIJA (enoviti magistrski program)
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki želijo poglobiti teološko znanje v povezavi s preučevanjem temeljnih besedil s področij krščanstva, nekrščanskih verstev, filozofije in drugih humanističnih ved.

TEOLOGIJA (dvopredmetni)
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo temeljno teološko in religijsko znanje v povezavi z drugim predmetno-strokovnim področjem. Program je interdisciplinaren, namenjen izobraževanju učiteljev za predmete s področja verstev, etike in državljanske vzgoje.

RELIGIOLOGIJA IN ETIKA
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo seznaniti z metodologijo na področju religioloških raziskav, z razmerji med verstvi, etiko, mediji idr. Študij sledi zunajevropskim verstvom, trem monoteističnim veram in je nadgrajen s študijem razmerij med verstvi in civilizacijami ter verstvi in umetnostjo.

ZAKONSKI IN DRUŽINSKI ŠTUDIJI
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo seznaniti z različnimi temami s področja družine, vlogam v družini, komunikaciji, reševanju konfliktov, pogajanju in zaznavam odnosov posameznikov znotraj družine.

Vpis


3. stopnja - doktorski študij

Program TEOLOGIJA, področje TEOLOGIJA
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki se želijo usposobiti za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo, za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih, za vodenje teh projektov in že morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni.

Program TEOLOGIJA, področje ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki se želijo usposobiti za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo, za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih, za vodenje teh projektov in že morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni.

Program Humanistika in družboslovje, področje RELIGIOLOGIJA
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki se želijo usposobiti za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo, za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih, za vodenje teh projektov in že morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni.

INFORMACIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU (Information in English)

Vpis


Programi izpopolnjevanja

DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo pridobiti poglobljeno znanje s področja sodobne in svetopisemske duhovnosti, duhovnosti cerkvenih očetov, krščanskih Cerkva in sodobnih duhovnih gibanj ter s področja duhovnosti v bogoslužju, literaturi, glasbi in filmu.

GEŠTALT PEDAGOGIKA
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki se želijo na področju pedagoškega in svetovalnega ter pastoralno-katehetskega dela obogatiti z novimi metodami in didaktičnimi koncepti še posebej za kreativni pristop k izboljšanju samopodobe.

PASTORALNO IZPOPOLNJEVANJE
Pastoralno izpopolnjevanje je uveljavljen specialističen način izobraževanja bodočih duhovnikov, ki ga predvidevajo in ukazujejo cerkveni predpisi za vse kandidate za duhovništvo.

KARITATIVNO IN HUMANITARNO DELO
Študijski program je namenjen vsem, ki se pri svojem rednem ali prostovoljskem delu srečujejo z ljudmi v stiskah. Program usposablja za prepoznavanje osebnih in medosebnih stisk in težav, ustrezno ukrepanje ter posredovanje socialno etične drže. Dva tisoč let krščanstva pomeni bogato zgodovino karitativnosti in humanosti (diakonije, prostovoljstva, dobrodelnosti, solidarnosti, krščanske socialnosti), iz katere se je izoblikovala tudi sodobna sociala.

ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki si želijo pridobiti terapevtska znanja s področij sistemskega razumevanja družine in posameznika, razvoja posameznika, intimnih odnosov in družine, medgeneracijskega prenosa čustvenih vzorcev, teorije navezanosti, psihopatologije, različnih vrst nasilja in zlorab.

SUPERVIZIJA ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO TER SVETOVANJE 
Študijski program je namenjen vsem tistim, ki želijo nadgraditi in dopolniti svoje terapevtsko in svetovalno znanje in delo z znanji iz supervizijskega procesa. Vsa pridobljena znanja bodo posamezniku omogočila profesionalno vodenje supervizije, tako individualne kot skupinske ter profesionalno in osebnostno rast. 

Vpis