Naročila in informacije: zalozba@teof.uni-lj.si
 

  Avtor Naslov Leto ISBN Cena
e5 Anton Jamnik Liberalizem, komunitarizem in vprašanje etike 2022 978-961-7167-04-7  
28. Matjaž Ambrožič Zgodovina Cerkve na Slovenskem 2019 978-961-6844-79-6 21,00
27. Slavko Krajnc Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti 2019 978-961-6844-71-0 12,00
26. Branko Klun Metafizika : izbrana poglavja 2018 978-961-6844-68-0 12,00
e4 Robert Petkovšek Filozofsko-antropološki pogledi na človeka 2016 978-961-6844-47-5  
e3 Janez Vodičar Religijska antropologija 2016 978-961-6844-45-1  
25. Maksimilijan Matjaž Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29) 2015 978-961-6844-39-0 14,00
24. Slavko Krajnc Zakramentalna liturgika 2014 978-961-6844-35-2 12,00
23. Maria Carmela Palmisano Eksegeza Peteroknjižja : "Ker je ljubil tvoje očete" (5 Mz 4,37) 2014 978-961-6844-32-1 12,00
22. Robert Cvetek Raziskujemo medosebne odnose 2013 978-961-6844-27-7 14,00
e2. Martin Benedik: In piam memoriam 2013 978-961-6844-23-9  
e1. Breda Čop Salve, Urbs aeterna! 2012 978-961-6844-18-5  
21. Urška Sešek in Simona Duška Zabukovec English for Theologians 2010 978-961-92694-6-6 15,00
20. Matjaž Ambrožič Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem 2010 978-961-92694-4-2 15,00
19. Zdenka Zalokar Divjak, Ivan Rojnik Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje 2010 978-961-92694-7-3  
18. Janez Juhant Zgodovina filozofije 2001 961-222-354-8  
17. Ciril Sorč Živi Bog : nauk o sveti Trojici 2000 961-222-314-9  
16. Viktor Papež Redovno pravo 1999 961-222-245-2  
s.n. Jurij Bizjak Svetopisemske osnove - drugi del 1999    
s.n. Jurij Bizjak Svetopisemske osnove 1998    
15. Anton Stres Zgodovina novoveške filozofije 1998 961-222-187-1  
14. Anton Mlinar Posebna moralna teologija 1998 961-222-184-7  
13 Borut Košir Uvod v kanonsko pravo 1997 961-222-164-2  
12. Slojzij Slavko Snoj Homiletika 1997 961-222-154-5  
11. Borut Košir Zakonsko pravo 1997 961-222-121-9  
10. Ciril Sorč Dovršitev sveta in človeka : eshatologija 1997 961-222-111-1  
9. Borut Košir Ustavno pravo Cerkve 1996, 2013 978-961-6844-20-8 15,00
8. Oražem F. Teologija duhovnosti 1993    
7. Anton Strle Božja slava - živi človek (Izbrani spisi 3) 1992    
6. Ciril Sorč Živi Bog : nauk o Sveti Trojici 1991    
5. Anton Strle Živo upanje : velikonočna skrivnost (Izbrani spisi 2) 1990    
4. Anton Strle Vem, komu sem veroval (Izbrani spisi 3) 1988    
3. Ciril Sorč Prihodnost sveta in človeka: eshatologija 1987    
2. Anton Nadrah Odrešenik Jezus Kristus 1984    
1. France Oražem Krščanska duhovnost : uvod v teologijo duhovnosti 1980