Duhovna akademija

Želite poglobiti svojo duhovnost in še na drugačen način zajemati iz bogastva živega krščanskega izročila? Vas zanimata vseživljenjska duhovna rast in celostni razvoj? Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo tudi letos potekala Duhovna akademija, ki nudi odraslim dodatno oporo za vseživljenjsko duhovno rast, utemeljeno na krščanskem izročilu in duhovnosti.

VPIS

PROGRAM za leto 2022/23


Rdeča nit programa Duhovne akademije v letu 2022/2023 bo »Izziv miru«. Predavatelji bodo vsak s svojega znanstvenega in raziskovalnega področja osvetlili izzive in iskali rešitve za izziv miru v svetu, skupnostih in posamezniku.

Človekova življenjska pot je lahko konkretna pot, ki vodi od nemira k miru, ali pa še k večjemu nemiru

A ustvarjen je za mir in da bi bil vir miru v svetu. Danes opažamo, da je mir porušen, ker je odstranjeno ravnovesje v človeku in njegovem razmerju do narave, izginja ravnovesje med narodi. Biti pravičen je znova v naši zavesti etični velelnik, ki zahteva spreobrnjenje ne samo v odnosu do drugega, ampak prav tako v odnosu do okolja. Kako razvijati družbeno ljubezen, biti blizu vsem ljudem, zlasti izključenim in ubogim, povezovati evangeljsko sporočilo in konkretno delovanje, kako pričevati za Božji usmiljeni pogled na človeštvo? V liberalnih krogih tako opevani izraz »strpnost« težko povežemo z dinamiko bibličnega izraza »shalom«, kjer mir ni le »izogibanje konfliktom v obliki življenja drug mimo drugega«, marveč ponazarja empatično in zavzeto oblikovanje sožitja v skupnosti, kjer nam je »drugi« enako pomemben kot sem jaz sam sebi.

Prvo srečanje bo 13. oktobra

Srečanja (prvo bo 13. oktobra) bodo potekala približno vsakih 14 dni, ob četrtkih, ob 18. uri, na Teološki fakulteti v Ljubljani. Predavali bodo dr. Jože Krašovec, dr. Anton Stres, dr. Miran Špelič, dr. Marjan Turnšek, dr. Edvard Kovač, dr. Igor Bahovec, dr. Christian Gostečnik, dr. Terezija Večko, dr. Metod Benedik,  dr. Stanko Gerjolj in dr. Ivan Platovnjak. Ob minimalnem prispevku slušateljev (priporočen letni prispevek je 30 EUR) želi Teološka fakulteta lepoto in bogastvo krščanskega izročila in duhovnosti ponuditi širokemu krogu slušateljev.

Za vpisane, ki bi se ne mogli udeležiti srečanj v živo, bo na voljo spletni prenos. Po spletu se bo mogoče v razpravo vključevati le preko zapisanega v klepetu, saj prenosa slike in zvoka v dvorano ne bomo mogli vedno zagotoviti.

Predavanja Duhovne akademije 2022/23:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utrinki Duhovne akademije 2021/22:

► Duhovna akademija 2021/2022 (VIDEO) 

Foto: Jelena Milohanić