Obvestila

Obvestilo knjižnice

Objavljeno: 10.6.2024

Spoštovani uporabniki Knjižnice UL TEOF.

Bazi Knjižnice Ljubljana (TEOFLJ) in Teološke knjižnice Maribor (STK) se bosta v juliju 2024 združili v eno bazo TEOF (v COBISS+). 

Zato bi vas prosili, da vrnete čim več izposojenega gradiva, ki ga imate doma; in sicer do 30. junija 2024.

O vseh nadaljnjih postopkih združevanja in vpliv na uporabniški profil članov knjižnice vas bomo obveščali preko COBISS+, po e-sporočilih, spletni strani fakultete UL TEOF in pri izposojevalnih pultih. 

Hvala za razumevanje. 
Knjižnica UL TEOF
 

Obvestilo knjižnice

Objavljeno: 7.5.2024

Knjižnica bo v četrtek, 9. maja 2024, zaprta (Dan TEOF).

Hvala za razumevanje. 

naziv Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta - Knjižnica
el. naslov knjiznica-LJ@teof.uni-lj.si 
facebook https://www.facebook.com/teoloskaknjiznica.lj 
zaposleni

Leja Borovnjak, vodja knjižnice

Mateja Norčič, vodja nabave gradiva
Anja Jerše Bone, izposoja, obdelava gradiva

Jošt Brešar in Jasna Pinter, izposoja

telefon +386 1 434 58 24
naslov Poljanska cesta 4, SI-1000 Ljubljana
davčna št. 36640514 (nismo zavezanci za DDV)

Poslanstvo

Knjižnica Teološke fakultete je visokošolska knjižnica. V skladu s svojim poslanstvom s svojo knjižnično dejavnostjo podpira študijski in raziskovalni proces. Namenjena je predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem, pa tudi vsem drugim, ki se zanimajo za področje humanistike in teologije. V knjižnici prevladuje strokovno gradivo s teološkega področja, veliko gradiva je tudi s področja humanistike in družboslovja.

V knjižnico se lahko včlani kdorkoli. Študenti Univerze v Ljubljani se včlanijo z vpisom na fakulteto. Podrobnosti o članstvu, vpisnini in pravilih knjižnice najdete v pravilniku knjižnice, knjižničnem redu in ceniku.

Zgodovina

Z ustanovitvijo Univerze in Teološke fakultete, ki je bila soustanoviteljica Univerze, je vodstvo fakultete sklenilo, da bi ustanovili »osrednjo bogoslovno knjižnico«. Bila naj bi osrednja knjižnica za seminarje tako, da bi seminarji hranili le najnujnejša dela. Predstojniki seminarjev so bili obenem tudi vodje knjižnice. Jeseni leta 1920 sta bila urejena dva manjša prostora v 2. nadstropju nekdanjega Alojzijevišča. Sredstva za knjige je fakulteta dobivala iz univerzitetnega proračuna. Nastala je tudi knjižnica Bogoslovne akademije, ki je izdajala Bogoslovni vestnik in precej knjig dobila v zamenjavo za to revijo. Po drugi svetovni vojni so se seminarske knjižnice in knjižnica Bogoslovne akademije združile v eno knjižnico. Prostore je imela v današnjem dekanatu in tajništvu dekanata. Kljub slabim razmeram in skromnim sredstvom za knjige (Teološka fakulteta je bila leta 1952 izključena iz Univerze), je fakulteti in knjižničarjem uspevalo, da je knjižnica sledila novejšim tokovom in razvoju teologije. Tudi ti prostori so postali pretesni. V akademskem letu 1991/1992 se je knjižnica preselila v prvo nadstropje nekdanje Biotehniške fakultete. Urejeni sta bili dve veliki čitalnici, priročna knjižnica v dveh prostorih, prostor pri vhodu za izposojo, prostor za obdelavo in naročanje gradiva, ter velik prostor za skladišče. Fakulteta je ponovno postala članica Univerze leta 1992, s tem je knjižnica dobila neprimerno več sredstev za nabavo knjig in revij. Poleg tega je fond precej narasel z zapuščinami in darovi. Zelo se je povečalo tudi število študentov in zunanjih obiskovalcev. Spet so bili potrebni novi prostori. Sedanja rešitev je temeljita in dolgoročna. V enem prostoru v tretjem nadstropju je čitalnica s priročno knjižnico in izposojo. V drugem nadstropju so zaključna dela in novejša literatura. Prostori v prvem nadstropju so bili preurejeni v skladišče, kjer je prostora še za ok. 50.000 knjig in kjer je shranjen fond revij in starejše literature. Trenutno ima knjižnica približno 100.000 zvezkov knjig in revij.