Theological Quarterly
Ephemerides theologicae

ISSN 1581-2987
(tiskana verzija 0006-5722)


Bogoslovni vestnik je znanstvena revija profesorjev Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo. Revija, katere predhodnik je bil Voditelj v bogoslovnih vedah (1898–1916), izhaja od leta 1920. V razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je vpisana pod zaporedno številko 565. Izhaja štirikrat na leto. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke in prispevke s področja teologije in drugih ved, ki so sorodne teologiji. Objavlja v slovenskem, a tudi v latinskem, angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku. Rokopis, ki ga sodelavec pošlje na naslov Bogoslovnega vestnika, je besedilo, ki istočasno ali prej ni bilo poslano na noben drug naslov in bo v njem objavljeno prvič. Rokopise je treba poslati na naslov: Bogoslovni vestnik, Poljanska 4, 1000 Ljubljana; v elektronski obliki na: bogoslovni.vestnik@teof.uni-lj.si.

Journal Impact Factor (WoS): 0.6

Statistika Scopus meritev:
CiteScore 2022: 2.0
SJR 2022: 0.308
SNIP 2022: 0.664

SCImago Journal & Country Rank

 

Revijo indeksirajo:

Izdajatelj in založnik Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Glavni in odgovorni urednik Robert Petkovšek
Namestnik glavnega urednika Vojko Strahovnik
Tehnični pomočniki glavnega urednika Rok Gregorčič, Aljaž Krajnc, Jonas Miklavčič, Liza Primc
Pomočniki glavnega urednika (uredniški odbor) Irena Avsenik Nabergoj (UL TEOF; ZRC SAZU), Roman Globokar (UL TEOF), Slavko Krajnc (UL TEOF), Simon Malmenvall (UL TEOF), Jožef Muhovič (UL ALUO), Mari Jože Osredkar (UL TEOF), Maria Carmela Palmisano (UL TEOF), Barbara Simonič (UL TEOF), Stanislav Slatinek (UL TEOF), Vojko Strahovnik(UL TEOF; UL FF), Miha Šimac (UL TEOF), Miran Špelič (UL TEOF), Marjan Turnšek (UL TEOF), Janez Vodičar (UL TEOF).
Uredniški svet
 
Jože Bajzek (Rim), Metod Benedik, Erwin Dirscherl (Regensburg), Emmanuel Falque (Pariz), Vincent Holzer (Pariz), Janez Juhant, Gusztáv Kovács (Pécs), Jože Krašovec, Nenad Malović (Zagreb), Zorica Maros (Sarajevo), Sigrid Müller (Dunaj), Mladen Parlov (Split), Didier Pollefeyt (Leuven), Vladislav Puzović (Beograd), Miran Sajovic (Rim), Walter Schaupp (Gradec), Józef Stala (Krakov), Anton Stres, Grzegorz Szamocki (Gdansk), Ed Udovic (Chicago), Michal Valčo (Žilina), Rafko Valenčič, Vladimir Vukašinović (Beograd), Karel Woschitz (Gradec)
Naslov Bogoslovni vestnik
Poljanska 4
SI - 1000 Ljubljana
Spletni naslov http://www.teof.uni-lj.si/bv.html
E-pošta bogoslovni.vestnik@teof.uni-lj.si

Dokumenti

Odprti dostop

Revija Bogoslovni vestnik od leta 2020 objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribuition 4.0 International License.

image.png

 

Sofinanciranje

 

Revijo Bogoslovni vestnik sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS / Slovenian Research Agency