Theological Quarterly
Ephemerides theologicae

ISSN 1581-2987
(tiskana verzija 0006-5722)


Bogoslovni vestnik je znanstvena revija profesorjev Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo. Revija, katere predhodnik je bil Voditelj v bogoslovnih vedah (1898–1916), izhaja od leta 1920. V razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je vpisana pod zaporedno številko 565. Izhaja štirikrat na leto. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke in prispevke s področja teologije in drugih ved, ki so sorodne teologiji. Objavlja v slovenskem, a tudi v latinskem, angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku. Rokopis, ki ga sodelavec pošlje na naslov Bogoslovnega vestnika, je besedilo, ki istočasno ali prej ni bilo poslano na noben drug naslov in bo v njem objavljeno prvič. Rokopise je treba poslati na naslov: Bogoslovni vestnik, Poljanska 4, 1000 Ljubljana; v elektronski obliki na: bogoslovni.vestnik@teof.uni-lj.si.

Statistika Scopus meritev:
CiteScore 2020: 1.6
SJR 2020: 0.421
SNIP 2020: 1.182

SCImago Journal & Country Rank

Revijo indeksirajo:

Izdajatelj in založnik Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Glavni in odgovorni urednik Robert Petkovšek
Namestnik glavnega urednika Vojko Strahovnik
Pomočniki glavnega urednika (uredniški odbor) Irena Avsenik Nabergoj, Igor Bahovec, Roman Globokar, Slavko Krajnc, Maksimilijan Matjaž, Jožef Muhovič, Mari Jože Osredkar, Andrej Saje, Barbara Simonič, Vojko Strahovnik, Miha Šimac, Miran Špelič, Marjan Turnšek, Janez Vodičar
Uredniški svet
 
Metod Benedik, Erwin Dirscherl (Regensburg), Emmanuel Falque (Pariz), Vincent Holzer (Pariz), Janez Juhant, Jože Krašovec, Nenad Malović (Zagreb), Zorica Maros (Sarajevo), Mladen Parlov (Split), Didier Pollefeyt (Leuven), Vladislav Puzović (Beograd), Miran Sajovic (Rim), Walter Schaup (Gradec), Józef Stala (Krakov), Anton Stres, Grzegorz Szamocki (Gdansk), Ed Udovic (Chicago), Michal Valčo (Žilina), Rafko Valenčič, Vladimir Vukašinović (Beograd), Karel Woschitz (Gradec)
Naslov Bogoslovni vestnik
Poljanska 4
SI - 1000 Ljubljana
Spletni naslov http://www.teof.uni-lj.si/bv.html
E-pošta bogoslovni.vestnik@teof.uni-lj.si

Dokumenti

Odprti dostop

Revija Bogoslovni vestnik od leta 2020 objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribuition 4.0 International License.

image.png

 

Sofinanciranje

 

Revijo Bogoslovni vestnik sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS / Slovenian Research Agency