Študentski svet

E-naslov: studentski.svet@teof.uni-lj.si

Študentski svet Teološke fakultete v Ljubljani je organ fakultete, ki združuje izvoljene predstavnike študentov; le-ti potem predstavljajo mnenja, predloge in interese vseh študentov fakultete v organih fakultete. ŠS TEOF tako skrbi za formalno plat študentskega življenja v okviru študija.

Vodstvo:

  • predsednica: Rok Dajnko
  • podpredsednik: Živa Leben
  • tajnik: 
  • stalni namestnik:


Predstavniki študentov v organih TEOF:

Senat (4 predstavniki): Martin Rojc, Janez Pavel Šuštar, Blaž Zorko in Eva Pintarič.
Akademski zbor (12 predstavnikov): Martin Rojc, Janez Pavel Šuštar, Rok Dajnko, Blaž Zorko, Eva Pintarič, Aljaž Krajnc, Meta Berlič, Gregor Anton Capuder, Rok Kuralt, Živa Leben.
Komisija za študijske zadeve (KŠZ): Liza Primc (LJ)
Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in podiplomski študij: Aljaž Krajnc
Komisija za urejanje statusa teologov: Matevž Kozinc 
Komisija za tutorstvo: Rok Dajnko
Predstavnik ŠS v Upravnem odboru UL TEOF: Martin Rojc
Komisija za kakovost: Gregor Anton Capuder
Predstavnik ŠS pri ŠO TEOF: Rok Kuralt