RAZISKOVALNI PROGRAMI ARRS:

  1.  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje (P6-0269)
    - kratka predstavitev
    - video predstavitev: YouTube 
  2. Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (P6-0262)
  3. Presečišče kreposti, izkustva in digitalne kulture: Etični in teološki uvidi