Informacije: zalozba@teof.uni-lj.si
 

  Avtor Naslov Leto ISBN Cena
7. Karla Pacek Pot ljubezni skozi čas : zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni - usmiljenk 1919- 2019 2019 978-961-6844-80-2 (TEOF); 978-961-278-458-4 (Celjska Mohorjeva družba) 25,00
6. Bogdan Kolar Redovniki in redovnice na Slovenskem : oris zgodovine redovništva na Slovenskem v 50 slikah 2018 978-961-90474-6-0 12,00
5. Marija Jasna Kogoj Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo 2006 961-222-601-6  
4. Vincenc Rajšp (ur.) Jezuitski kolegij v Ljubljani : zbornik razprav 1998 961-90474-2-7  
3. Metod Benedik (ur.) Jezuiti na Slovenskem : zbornik simpozija 1992    
2. M. Smiljana Kodrič, B. Natalija Palac  Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja 1986    
1.  France Dolinar (ur.) Benediktinci, kartuzijani, cistercijani 1984   3,00

 

Izdajatelj Inštitut za zgodovino Cerkve
pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
Naslov uredništva Inštitut za zgodovino Cerkve
Poljanska 4, SI-1000 Ljubljana
Glavni in odgovorni urednik dr. Bogdan Kolar
Uredniški odbor dr. Matjaž Ambrožič
dr. Ana Lavrič
dr. Igor Salmič
dr. Miha Šimac
dr. Julijana Visočnik