Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani

Priloge k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (TEOF UL: veljajo od 22. 10. 2019 dalje)

Smernice za poročevalce v habilitacijskih postopkih za članice Univerze v Ljubljani

Navodila za pripravo habilitacijske vloge za izvolitev v naziv asistenta - TEOF
Navodila za pripravo habilitacijske vloge za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja - TEOF

Predstavitev kandidata - docent
Predstavitev kandidata - docent ponovno

Predstavitev kandidata - izredni profesor
Predstavitev kandidata - izredni profesor ponovno
Predstavitev kandidata - redni profesor

Procesogram - Izvolitve v naziv - 1. in 2. del postopka
Procesogram - Izvolitve v naziv - Pritožba

Za več informacij se obrnite na kadrovsko službo Teološke fakultete na naslov ks@teof.uni-lj.si