Splošni pogoji uporabe spletne strani Teološke fakultete in omejitev odgovornosti

Lastnica, skrbnica in upraviteljica spletnega mesta in domene je Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta (UL TEOF), Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana. Spletno mesto predstavljajo vse strani in podstrani v okviru naslova www.teof.uni-lj.si.

Uporabnik je posameznik, ki obišče spletno stran www.teof.uni-lj.si.

Splošni pogoji

Uporabnik je zavezan k upoštevanju splošnih pogojev. Uporabnik z uporabo spletne strani www.teof.uni-lj.si sprejema splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

Avtorske in sorodne pravice

Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.teof.uni-lj.si, je v celoti in časovno neomejeno last UL TEOF in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila štejejo tudi slikovno, avdio in video gradivo ter celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporaba besedil, fotografij ali avdio-video materialov je dovoljena le pod naslednjimi pogoji:

  • iz besedila, fotografije ali avdio-video materiala mora biti razvidno avtorstvo ter spletno mesto objave izvirnika na strani www.teof.uni-lj.si;
  • v tiskani izdaji mora biti navedeno avtorstvo ter domena mesta objave www.teof.uni-lj.si;

V kolikor uporabnik posreduje kakršne koli materiale za objavo, na UL TEOF v celoti, časovno in krajevno neomejeno prenaša materialne avtorske in sorodne pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Omejitev odgovornosti

UL TEOF ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletni strani in so jih posredovale tretje osebe ali ustanove.

Prav tako ni odgovorna za kakršno koli škodo na strojni opremi uporabnikov, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletne strani tretjih oseb. UL TEOF ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih straneh, prav tako ne odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave, prisotne na strani www.teof.uni-lj.si.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

UL TEOF je zavezana k varovanju osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali splošnih pogojev, sme UL TEOF posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spleni strani. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletne strani nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema.

 

UL Teološka fakulteta