Aktualni projekti: 

LOOP - Opolnomočenje učiteljev za vseživljenjski razvoj preko inovativnih programov kolegialnega uvajanja: spletna stran; predstavitev

BIOSEM - Bioetika in trajnostno okoljsko ravnanje v šolah: spletna stranpredstavitev 

VR4Empathy - spletna stran

 


Zaključeni projekti:

PLATO's EU - Filozofsko učenje za spletno okolje: spletna stran; predstavitev 

INTEGRITY - Kako etično in odgovorno raziskovati (H2020): spletna stranpredstavitev

SHOUT - Vloga in pomen družboslovja in humanistike za izobraževalne sisteme in trajnostne inovacije (Erasmus+): spletna stranpredstavitev

EDUC8 - Vzgoja za preprečevanje radikalizacije (ISFP): spletna stranpredstavitev

ETHOS -  Etična vzgoja in izobraževanje za trajnostno in dialoško prihodnost (Erasmus+): predstavitev

ETHIKA - Etika in vrednote v šolah in vrtcih (Erasmus+): predstavitev 

LITTLE - Skupaj se učimo, da skupaj živimo (Erasmus+): spletna stran; predstavitev 

AVAL - Etika in vrednote za vzgojitelje v vrtcu in druge pedagoške delavce (Erasmus+): spletna stran; predstavitev 

ETIKA ŠPORTA - Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+): spletna stran; predstavitev 

BEAGLE - Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja (Erasmus+): spletna stranpredstavitev

IRC - Center za človeka osrediščeno umetno inteligenco in etiko novih tehnologij: spletna stran; predstavitev