OPIS PROJEKTA

Projekt BIOSEM izpostavlja pomembnost vzgoje na področju okoljske bioetike. Cilj projekta je usposobiti srednješolske učitelje na področju poučevanja in vključevanja vsebin okoljske bioetike v kurikulum. Znotraj partnerske mreže, ki poleg Teološke fakultete Univerze v Ljubljani kot nosilke projekta, vključuje še sedem partnerskih organizacij iz šestih držav, smo kot ključne vsebine prepoznali: globalna pravičnost, zdravje ekosistema (natančneje vodni viri in recikliranje), znanost in inženiring, življenje živali in minimalistično življenje. Teološka fakulteta je odgovorna za oblikovanje kompetenčnega modela učiteljev, pripravo izobraževanja učiteljev in strokovni pregled izbranih vsebin okoljske bioetike.