VLOGA IN NALOGE PROJEKTNE PISARNE:

  • Oblikovanje in usklajevanje raziskovalnih usmeritev in strategij,
  • spremljanje znanstvenoraziskovalne rezultatov in dosežkov,
  • svetovanje pri pripravi projektnih prijav in ostalih prijav (štipendije, fellowships, etc.),
  • svetovanje pri ključnih vidikih v vseh fazah prijave projekta ter pri izvajanju projektov,
  • usmerjanje mednarodnega povezovanja, partnerstev in mreženja ter skrb za vključevanju v mednarodne interesne mreže in partnerske mreže,
  • skrb za usposabljanja za področje znanj s področja priprave projektnih prijav in projektnega vodenja; prenos znanja in dobrih praks,
  • promocija obstoječih projektov, urejanje portfolia projektov ter iskanje povezav oz. sinergij med obstoječimi projekti, temeljnim raziskovalnim delom in pedagoškim procesom.

VODJA PROJEKTNE PISARNE

doc. dr. Vojko Strahovnik
vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si

Uradne ure:
sreda: 10.00–12.00
po dogovoru preko e-pošte
v Projektni pisarni
(hodnik, kjer je predavalnica 9)