Trenutno ni odprtih prijav za poletne šole. 

 


Mednarodna poletna šola »Paliativna oskrba/Paliative Care – an interdisciplinary approach«

Kdaj?
30. 6 - 5. 7. 2021

Kje?
online 

Teološka fakulteta UL skupaj z Medicinsko fakulteto UL in Onkološkim inštitutom organizira mednarodno poletno šolo o paliativni oskrbi. Paliativna oskrba je celostni pristop, ki izboljšuje kakovost življenja bolnikov in njihovih družin, ki se soočajo s težavo, povezano z življenjsko nevarno boleznijo, s preprečevanjem in lajšanjem trpljenja, s pomočjo zgodnje prepoznave in točne ocene in zdravljenja bolečine in drugih težav, fizičnih, psihosocialnih in duhovnih (Svetovna zdravstvena organizacija, 2018). Po drugi strani pa se intervencije včasih izvajajo v razdrobljenem obsegu, tj. pri nekaterih populacijah se izvajajo le posamezni deli paliativne oskrbe (npr. protibolečinska zdravila, prehrana in kisik na domu, psihoterapija, socialno delo, oskrba s telesna vadba ipd.). Ta razdrobljenost nakazuje potrebo, da se paliativna oskrba v vseh smereh popolnoma uskladi in vključi v zagotavljanje celovite zdravstvene oskrbe (Murray in sod., 2015).

Cilj poletne šole
Cilj te poletne šole je pomagati študentom različnih profilov z izobraževanjem in razpravljanjem o trenutnem okolju, v katerem delujeta zdravstvena in duhovna skrb za paliativne bolnike v Sloveniji in Evropi. Širša preučitev modelov paliativne oskrbe in kritična ocena razlik v ugotovitvah bo pripomogla k izboljšanju podatkovne baze za razvoj, izvajanje in oceno storitev paliativne oskrbe v prihodnosti. V skupinskih razpravah bodo nakazane možnosti za izboljšave na področju bolnikov, družine in zdravstvenega sistema, ki so na voljo za različne populacijske modele paliativne oskrbe.  

Komu je namenjena? 
Medicinsko izobraževanje o paliativni oskrbi je bistvenega pomena za pripravo bodočih zdravnikov, izvajalcev zdravstvene nege, duhovnih asistentov, zdravstvenih delavcev, zdravstvenih pomočnikov na domu ali podpornih oseb na domu.
Smernice Evropskega združenja za paliativno oskrba priporočajo, naj čas poučevanja za paliativno oskrbo daje prednost bolečini in obvladovanju simptomov, psihosocialnim in duhovnim vidikom ter komunikacijskim sposobnostim. Dodani so osnovni pojmi, etična in pravna vprašanja ter načela timskega dela in samorefleksije.

Šolnina

Šolnine ni. 

Rok za prijavo: 15. 5. 2021

Online aplikacija: https://studij.uni-lj.si/studexchange/tujci_prva.asp (please choose the second semester 2020/2021)

Število udeležencev: 30

Dodatne ifnormacije: International Relations Office; Ms. Jerneja Čelofiga, MSc (international.erasmus@mf.uni-lj.si) 

Program