Komisije in organi UL TEOF obravnavajo vloge, ki so jim posredovane vsaj 7 dni pred sejo

Seje Senata

19. redna seja Senata 6. 11. 2023
20. redna seja Senata 4. 12. 2023
21. redna seja Senata 8. 1. 2024
22. redna seja Senata 5. 2. 2024
23. redna seja Senata 8. 4. 2024
24. redna seja Senata 6. 5. 2024
25. redna seja Senata 3. 6. 2024
26. redna seja Senata 17. 6. 2024
27. redna seja Senata 26. 9. 2024


Seje Upravnega odbora

1. redna seja UO TEOF 9. 10. 2023
2. redna seja UO TEOF 11. 12. 2023
3. redna seja UO TEOF 15. 1. 2024
4. redna seja UO TEOF 15. 4. 2024
5. redna seja UO TEOF 13. 5. 2024


Seje KŠZ v Ljubljani

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo vložene po pošti najmanj 3 delovne dni pred sejo KŠZ in osebno najmanj dan pred sejo KŠZ.

22. redna seja KŠZ LJ TEOF 11. 10. 2023
23. redna seja KŠZ LJ TEOF 15. 11. 2023
24. redna seja KŠZ LJ TEOF 13. 12. 2023
25. redna seja KŠZ LJ TEOF 10. 1. 2024
26. redna seja KŠZ LJ TEOF 14. 2. 2024
27. redna seja KŠZ LJ TEOF 13. 3. 2024
28. redna seja KŠZ LJ TEOF 10. 4. 2024
29. redna seja KŠZ LJ TEOF 15. 5. 2024
30. redna seja KŠZ LJ TEOF 12. 6. 2024
31. redna seja KŠZ LJ TEOF 4. 9. 2024
32. redna seja KŠZ LJ TEOF 18. 9. 2024

 

Seje KŠZ v Mariboru

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo vložene po pošti najmanj 3 delovne dni pred sejo KŠZ in osebno najmanj dan pred sejo KŠZ.

9. redna seja KŠZ MB TEOF 12. 10. 2023
10. redna seja KŠZ MB TEOF 16. 11. 2023
11. redna seja KŠZ MB TEOF 14. 12. 2023
12. redna seja KŠZ MB TEOF 11. 1. 2024
13. redna seja KŠZ MB TEOF 15. 2. 2024
14. redna seja KŠZ MB TEOF 14. 3. 2024
15. redna seja KŠZ MB TEOF 11. 4. 2024
16. redna seja KŠZ MB TEOF 16. 5. 2024
17. redna seja KŠZ MB TEOF 13. 6. 2024
18. redna seja KŠZ MB TEOF 5. 9. 2024
19. redna seja KŠZ MB TEOF 19. 9. 2024


Seje Komisije za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij (KZD)

Gradivo za KZD TEOF je potrebno oddati v Referat za doktorski študij vsaj 7 dni pred sejo.

19. redna seja KZD TEOF 23. 10. 2023
20. redna seja KZD TEOF 20. 11. 2023
21. redna seja KZD TEOF 18. 12. 2023
22. redna seja KZD TEOF 29. 1. 2024
23. redna seja KZD TEOF 18. 3. 2024
24. redna seja KZD TEOF 22. 4. 2024
25. redna seja KZD TEOF 20. 5. 2024
26. redna seja KZD TEOF 10. 6. 2024
27. redna seja KZD TEOF 16. 9. 2024

 

Seje Komisije za etiko (KETEOF)

Gradivo za KETEOF je potrebno oddati v Referat za doktorski študij vsaj dva tedna pred sejo.

4. redna seja KETEOF 11. 9. 2023
5. redna seja KETEOF 27. 11. 2023
6. redna seja KETEOF 12. 2. 2024
7. redna seja KETEOF 27. 5. 2024
8. redna seja KETEOF 9. 9. 2024