Komisije in organi UL TEOF obravnavajo vloge, ki so jim posredovane vsaj 7 dni pred sejo

Seje Senata

1. redna seja Senata 8. 11. 2021
2. redna seja Senata 6. 12. 2021
3. redna seja Senata 3. 1. 2022
4. redna seja Senata 9. 2. 2022
5. redna seja Senata 4. 4. 2022
6. redna seja Senata 9. 5. 2022
7. redna seja Senata 6. 6. 2022
8. redna seja Senata 20. 6. 2022
9. redna seja Senata 26. 9. 2022


Seje Upravnega odbora

1. redna seja UO TEOF 11. 10. 2021
2. redna seja UO TEOF 13. 12. 2021
3. redna seja UO TEOF 10. 1. 2022
4. redna seja UO TEOF 11. 4. 2022
5. redna seja UO TEOF 16. 5. 2022


Seje KŠZ v Ljubljani

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo vložene po pošti najmanj 3 delovne dni pred sejo KŠZ in osebno najmanj dan pred sejo KŠZ.

1. redna seja KŠZ LJ TEOF 13. 10. 2021
2. redna seja KŠZ LJ TEOF 17. 11. 2021
3. redna seja KŠZ LJ TEOF 15. 12. 2021
4. redna seja KŠZ LJ TEOF 12. 1. 2022
5. redna seja KŠZ LJ TEOF 16. 2. 2022
6. redna seja KŠZ LJ TEOF 16. 3. 2022
7. redna seja KŠZ LJ TEOF 13. 4. 2022
8. redna seja KŠZ LJ TEOF 18. 5. 2022
9. redna seja KŠZ LJ TEOF 8. 6. 2022
10. redna seja KŠZ LJ TEOF 7. 9. 2022
11. redna seja KŠZ LJ TEOF 21. 9. 2022

 

Seje KŠZ v Mariboru

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo vložene po pošti najmanj 3 delovne dni pred sejo KŠZ in osebno najmanj dan pred sejo KŠZ.

1. redna seja KŠZ MB TEOF 14. 10. 2021
2. redna seja KŠZ MB TEOF 18. 11. 2021
3. redna seja KŠZ MB TEOF 16. 12. 2021
4. redna seja KŠZ MB TEOF 13. 1. 2022
5. redna seja KŠZ MB TEOF 17. 2. 2022
6. redna seja KŠZ MB TEOF 17. 3. 2022
7. redna seja KŠZ MB TEOF 14. 4. 2022
8. redna seja KŠZ MB TEOF 26. 5. 2022
9. redna seja KŠZ MB TEOF 9. 6. 2022
10. redna seja KŠZ MB TEOF 8. 9. 2022
11. redna seja KŠZ MB TEOF 22. 9. 2022


Seje komisije za znanstveno-raziskovalno dejavnost in doktorski študij (KZD)

Gradivo za KZD TEOF je potrebno oddati v Referat za doktorski študij vsaj 7 dni pred sejo.

1. redna seja KZD TEOF 25. 10. 2021
2. redna seja KZD TEOF 22. 11. 2021
3. redna seja KZD TEOF 20. 12. 2021
4. redna seja KZD TEOF 31. 1. 2022
5. redna seja KZD TEOF 21. 3. 2022
6. redna seja KZD TEOF 25. 4. 2022
7. redna seja KZD TEOF 23. 5. 2022
8. redna seja KZD TEOF 13. 6. 2022
9. redna seja KZD TEOF 19. 9. 2022