BILATERALNI PROJEKTI:

  1. Spoznavna vloga izkustev, spoznavna dejavnost in spoznavne vrline: tvorba prepričanj v prostoru razlogov
  2. Etični temelji trajnostno usmerjenih tehnologij z vidika pametne lokalne skupnosti: Primerjalna analiza med Silicijevo dolino in Slovenijo - zaključen 2018
  3. Struktura in fenomenologija normativnosti - zaključen 2018
  4. Prihodnost religije - zaključen 2018