Osnovne informacije o knjižnici

naziv

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Enota v Mariboru
Teološka knjižnica Maribor

el. naslov knjiznica-MB@teof.uni-lj.si
facebook FB Teološka fakulteta
zaposleni

Leja Borovnjak, vodja knjižnice

Marjetka Tuš, izposoja

telefon

+386 590 80 146 izposoja;

+386 590 80 145 vodja knjižnice

naslov Slomškov trg 20, SI-2000 Maribor
davčna št. 36640514 (nismo zavezanci za DDV)

 

Poslanstvo

Teološka knjižnica Maribor je visokošolska knjižnica. V skladu s svojim poslanstvom in knjižnično dejavnostjo podpira študijski in raziskovalni proces na Enoti v Mariboru Teološke fakultete UL. Namenjena je predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem, pa tudi vsem drugim, ki se zanimajo za področje humanistike in teologije. Knjižnico uporabljajo pastoralni delavci Nadškofije Maribor, slušatelji Katehtsko pastoralne šole in drugi, ki jih zanima teološka ali druga humanistična literatura. V dolgoletnem sodelovanju s knjižnicami Univerze v Mariboru, je knjižnica široko odprta tudi študentom Univerze v Mariboru. 

Knjižnica slušateljem in raziskovalcem Teološke fakultete zagotavlja študijsko literaturo v fizični obliki in dostopanje do svetovnega spleta. Knjižnica pripravlja razstave in s svojo dejavnostjo seznanja javnost v različnih oblikah publiciranja.

Zgodovina

Iz zgodovine Teološke knjižnice Maribor

Teološka knjižnica Maribor je najstarejša znanstvena in visokošolska knjižnica v Mariboru. Njena zgodovina sega v čas prenosa škofijskega sedeža v Maribor in v čas ustanovitve Slomškove visoke bogoslovne šole leta 1859. Knjižnica od samega začetka deluje v službi teologije, in to najprej Visoke bogoslovne šole, nato pa Teološke fakultete. V sedanji obliki deluje od leta 1987, ko je mariborska škofija zgradila nove  prostore in knjižnico odprla za širšo uporabo, hkrati pa v njej zaposlila laike. Po letu 1994 je v upravi in uporabi Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki ima v Mariboru svojo Enoto. Knjižnični fond je namenjen študijskim in raziskovalnim potrebam slušateljev in raziskovalcev TEOF, še vedno pa jo uporabljajo tudi pastoralni delavci in drugi občani Maribora ter širše regije.

Nekateri mejniki v časovnici zgodovine:

1859: škof A. M. Slomšek ustanovi Bogoslovsko knjižnico v sklopu ustanove Lavanter alumnat.

1903: škof M. Napotnik Bogoslovsko knjižnico preimenuje v Škofijsko knjižnico, sinoda potrdi statut in pravila delovanja  »De bibliotheca diocesana«.

1900-1940: knjižnica deluje kot bogoslovska knjižnica, ves fond škofijske knjižnice je na razpolago profesorjem in bogoslovcem, prav tako tudi zunanjim znanstvenim delavcem.

1941-1945: Knjižnica je deloma uničena, deloma odpeljana, kar ostane, je v prostorih Škofijskega arhiva v kanoniški hiši na Slomškovem trgu 19 in na Koroški c. 1.

1945-1968: Ostanek škofijskega fonda knjižnice je na hodnikih frančiškanskega samostana, postopoma se fond zbira na Koroški c. 1. Mariborski bogoslovci v Ljubljani uporabljajo oddelek knjižnice, ki tam nastaja iz darov in dvojnic knjižnice ljubljanskega bogoslovja.

1968: Škof Držečnik prenese bogoslovje ponovno v Maribor, kjer se ponovno vzpostavlja bogoslovska knjižnica.

1987: škof Kramberger da zgraditi moderno knjižnico na Slomškovem trgu 20, ki je predvidena za skupni fond škofijske in bogoslovske knjižnice. Imenuje se Škofijska teološka knjižnica Maribor (STK), je sodobno računalniško vodena, vključena v sistem COBISS, odprtega tipa, postopoma začne urejati stari in novejši fond.

1995: Škof Kramberger da celotno knjižnico v upravo in uporabo Teološki fakulteti Ljubljana, Enoti v Mariboru, knjižnica se preimenuje v Teološko knjižnico Maribor.

1999: Državna matična služba za knjižničarstvo (dopis štev. 703/99 z dne 21. 9. 1999)  Teološko knjižnico Maribor uvrsti med visokošolske - fakultetne knjižnice Univerze v Ljubljani.

 

 

Predstavitev biblične arheološke zbirke

 

Monografija Biblična arheološka zbirka

 

Rokopisi, raritete

Glasbena zbirka