Edinost in dialog
Revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog
Unity and Dialogue
Journal for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue

ISSN 2335-4127 (2385-8907 digitalna izdaja)

Edinost in dialog je znanstvena revija Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo.

Revija izhaja od leta 1924. Revija je nova serija revij Kraljestvo božje in V edinosti. Z novim imenom, Edinost in dialog, letnik 68, je izšla leta 2013.

V razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, je vpisana pod zaporedno številko 1818. Izhaja dvakrat letno. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke in prispevke s področja ekumenizma in medverskega dialoga, vezane na svetovne religije, s poudarkom na krščanskih verstvih, judovstvu in islamu. Rokopis, ki ga sodelavec pošlje na naslov revije Edinost in dialog, je besedilo, ki istočasno ali prej ni bilo poslano v objavo na noben drug naslov in bo v tej reviji objavljeno prvič. Podrobnejša navodila avtorjem so objavljena v vsaki številki. Objave v reviji Edinost in dialog se ne honorirajo. Rokopis in obrazec za prijavo prispevka, objavljen na spletni strani, je treba poslati v elektronski obliki na naslov: edinost-dialog@teof.uni-lj.si.

NAROČI REVIJO

Revija je indeksirana v bazah:

SCIMAGOJR rank: Q1

SCImago Journal & Country Rank

Obvestilo o avtorskih pravicah: 

Članki v reviji Edinost in Dialog, razen če ni drugače navedeno, so objavljeni pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0 International). 

Izdajatelj in založnik

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota v Mariboru, Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog

Glavni in odgovorni urednik

Samo Skralovnik

Uredniški odbor

Hans-Ferdinand Angel (Gradec, Avstrija), Nikolaos Asproulis (Volos, Grčija), Theodor Dieter (Strasbourg, Francija), Nina Ditmajer, Bogdan Dolenc, Jörg Ernesti (Augsburg, Nemčija), Stanko Gerjolj, Riccardo Di Giuseppe (Toulouse, Francija), Nedžad Grabus, Michael Howlett (Waterford, Irska), Stanko Jambrek (Zagreb, Hrvaška), Marko Jesenšek, Anton Konečný (Košice, Slovaška), Edvard Kovač, Fanika Krajnc-Vrečko, Avguštin Lah, Ivan Macut (Split, Hrvaška), Simon Malmenvall, Maksimilijan Matjaž, Tonči Matulić (Zagreb, Hrvaška), Jožef Muhovič, Mari Jože Osredkar, Mateja Pevec Rozman, Stanislav Slatinek, Marija Stanonik, Vinko Škafar, Ivan Janez Štuhec, Marjan Turnšek, Vladimir Vukašinović (Beograd, Srbija), Juraj Zečević (Zagreb, Hrvaška)

Naslov uredništva

Edinost in dialog
Slomškov trg 20
SI-2000 Maribor

Spletna stran

http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog

E-pošta

edinost-dialog@teof.uni-lj.si

Dokumenti:

  • Od lista Kraljestvo Božje do znanstvene revije Edinost in dialog PDF
  • Splošna predstavite revije (v angleščini) PDF
  • Uredniška politika & izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju (v angleščini) PDF
  • Navodila avtorjem PDF
  • Prijavni obrazec in izjava o prenosu avtorskih pravic PDF/DOC
  • Obrazec za recenzente PDF/DOC
  • Tipologija dokumentov/del (COBISS) PDF
  • Navodila za navajanje literature (razširjeni čikaški sistem v besedilu) PDF
  • Evropski kodeks poštenja in dobre prakse v znanosti (2017) / The European Code of Conduct for Research Integrity (Revised Edition, 2017) (v angleščini) PDF