Naroči revije

Letna naročnina za Slovenijo 28 EUR*, za tujino: Evropa 40 EUR*, ostalo 57 USD* (navadno), 66 USD* (prednostno)

Letna naročnina za Slovenijo 10 EUR*, za tujino 20 EUR*

Letna naročnina za Slovenijo 25 EUR*

Letna naročnina za Slovenijo 23 EUR*, za tujino 35 EUR*.

Z izpolnitvijo tega obrazca izrecno dovoljujem, da Teološka fakulteta UL sama ali pri svojih pogodbenih partnerjih neomejeno časovno obdobje z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja zbira, obdeluje, vzpostavlja evidence in uporablja osebne podatke (v skladu z določili ZVOP in GDPR), ki sem jih posredoval, do mojega pisnega preklica.
* Teološka fakulteta si pridržuje pravico do spremembe cen.