Izposoja, podaljšanje, informacije, naročanje:

 

Vpis v knjižnico

V knjižnico se lahko včlanijo osebe, starejše od 15 let. Za vpis je potreben veljavni osebni dokument s fotografijo, za študente tudi indeks ali študentska izkaznica oz. potrdilo o vpisu, za dijake dijaška izkaznica. Pri vpisu bodoči član izpolni pristopno izjavo.
Študentje vseh stopenj poravnajo članarino ob vpisu na fakulteto, drugi uporabniki pa v knjižnici. Dijaki, mlajši od 18 let, so ob predložitvi dijaške izkaznice oproščeni članarine.
Brezposelne osebe status dokazujejo z ustreznim dokumentom, ki ni starejši od 30 dni.
Članstvo za študente in dijake traja do konca tekočega študijskega leta, za ostale glede na izbrano vrsto članarine. Možna je letna, četrtletna ali mesečna članarina, ki jo uporabniki plačajo po veljavnem ceniku.
Člani si lahko gradivo izposojajo le ob predložitvi članske ali študentske izkaznice.

Izposojevalni rok gradiva

- 21 dni za vse vrste gradiva
- 7 dni za obvezno študijsko gradivo, ki ga ima knjižnica le v enem ali dveh izvodih
- časopisi in revije so na voljo za uporabo v čitalnici, izjemoma si jih lahko člani izposodijo za 7 dni.

Podaljševanje gradiva

- osebno v knjižnici

- preko Cobiss - Moja knjižnica si lahko član sam podaljša gradivo dvakrat za 21 dni

- po telefonu (+386 5 90 80 146).

 

Čitalniški prostor v knjižnici

Uporabniki imajo na voljo:
- čitalnico z 20 sedeži,
- 4 računalnike z dostopom do interneta
- dostop do omrežja EDUROAM.

 

Medknjižnična izposoja

 

Člani si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji  preko medknjižnične izposoje.
Gradivo s točnimi bibliografskimi podatki lahko uporabnik naroči osebno ali preko e-pošte knjiznica-MB@teof.uni-lj.si.

Cene medknjižnične izposoje so odvisne od vrste storitve in cenika dobavitelja. Stroške poravna uporabnik v celoti. Za dobavne roke za gradivo iz drugih knjižnic knjižnica Teološke fakultete ne jamči.

Knjižnica izposoja svoje gradivo drugim knjižnicam v Sloveniji pod enakimi pogoji. Naročnik naroči gradivo osebno, s predhodno naročilnico po elektronski pošti ali po pošti. Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku.

Morebitno zamudnino oz. odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo zaračuna vsaka knjižnica po svojem veljavnem ceniku.

Več informacij dobite na tel. 05 90 80 145 ali preko el. pošte: knjiznica-MB@teof.uni-lj.si

Naslov za pošiljanje gradiva:
Teološka knjižnica Maribor
Slomškov trg 20
SI-2000 Maribor

Naslov za račun:
Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta
Poljanska cesta 4
SI-1000 Ljubljana
DŠ: 36640514 (ni zavezanec)