TRENUTNO AKTUALNO

DRUGO POROČILO ZA JAVNOST 

Projekt LOOP programa Erasmus+, ki ga na Teološki fakulteti in MIZŠ s 7 evropskimi državami izvajamo že drugo leto, vstopa fazo testiranja politik. Z aktivnim sodelovanjem učiteljev smo zaključili z oblikovanjem politik. Na podlagi omenjenega participativnega pristopa smo razvili naslednja orodja: 

Mentorski program za izkušene učitelje in uvajalni program za učitelje začetnike, ki v mentorskem odnosu prejemajo podporo pri vstopanju v različne faze učiteljskega poklica.  

Nemen mentorskega programa je usposobiti izkušene učitelje in vodstva šol za mentorsko delo učiteljem začetnikom. Program smo zaključili, v kratkem pa bomo začeli s poskusi na terenu na Portugalskem, v Španiji, Italiji, Sloveniji, Grčiji in na Hrvaškem. Pričakujemo, da bomo v vsaki omenjeni državi usposobili od 20 do 30 mentorjev, ki bodo od januarja 2023 naprej delovali kot mentorji svojim kolegom za izvajanje programa uvajanja izkušenih učiteljev. 

Prav tako smo pripravili program uvajanja za učitelje začetnike, ki šele začenjejo svojo poklicno pot. Program je zasnovan s posebno pozornostjo na prilagajanju na kulturo novega delovnega mesta. Programski paket zajema strokovne teme, pravno – administrativna vprašanja učiteljskega oklica, družbeno-kulturne vidike, povezane s praksami in procesi šol in šolskih mrež. Terensko testiranje uvajalnega programa bo predvidoma potekalo med januarjem in junijem 2023. Konzorcij projekta LOOP načrtruje, da bo v njem sodelovalo več kot 500 učiteljev iz vseh partnerskih držav. 

Za učinkovito izvajanje dela na terenu je bil organiziran tečaj usposabljanja. Program za usposabljanje kadrovskih zmogljivosti "Usposobiti izvajalce usposabljanj" je potekal od 19. do 23. septembra 2022 v Ljubljani v Sloveniji. Program je bil namenjen usposabljanju bodočih trenerjev na nacionalni ravni, ki bodo postali mentorji izkušenim učiteljem. Poleg teoretičnega usposabljanja so udeleženci sodelovali tudi v delavnicah, ki so se osredotočile na samorefleksijo strokovnega ozadja, empatije, komunikacije, načina razmišljanja itd.  

Če bi želeli sodelovati v pilotni fazi mentorskega programa in/ali programa uvajanja učiteljev, vas lepo vabimo, da stopite z nami v stik preko kontaktnega obrazca na spletni strani.  

  

Kratka predstavitev politik o trenutnem stanju izobraževalnih sistemov v partnerskih državah  

Objavili smo prvo kratko poročilo o politikah, ki vsebuje: a) analizo trenutnega stanja učiteljskega poklica v partnerskih državah konzorcija, b) alternativne poglede na učiteljski poklic in njihove morebitne posledice in vplive, ter c) sklop priporočil politik. 

Rezultati dokumenta o politikah so bili že predstavljeni na treh seminarjih. V Lizboni na Portugalskem je 1. julija potekal seminar za predstavitev strateškega poročila, ki se ga je udeležilo 30 udeležencev. Na seminarjih smo razpravljali o pogojih za ozaveščanje o programih uvajanja in pogojih za njihovo uresničevanje. Na okrogli mizi, organizirani v Atenah v Grčiji, smo 8. julija predstavili poročilo o strategiji 120 zainteresiranim deležnikom v živo in preko spleta. Skupaj smo ugotovili, da so priporočila politik pomembna pri upoštevanju povratnih informacij.  Nazadnje je v Sloveniji 13. in 14. septembra potekal seminar, na katerem so udeleženci izpostavili pomen ocenjevanja v uvajalnem programu mentoriranja kot ključni poudarek pri izvajanju programov. 

 

Našim dejavnostim lahko sledite na digitalnih omrežjih Facebook, LinkedIn in Twitter 
 

 


 

OPIS PROJEKTA 

Glavni cilj projekta LOOP je prispevati k spremembam paradigme vseživljenjskega kariernega razvoja pedagoškega osebja. Projekt bo razvil programe usposabljanja mentorjev in učiteljev začetnikov, jih integriral v karierno pot znotraj pedagoškega poklica, jih preverjal in izboljševal preko študij na terenu ter pripravil za morebiten prenos na druge ravni.

V okviru projektnega partnerstva sodelujejo tri ministrstva ter 10 univerz in raziskovalnih ustanov iz sedmih držav. Projekt poteka od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2024. Teološke fakulteta pri izvajanju projekta tesno sodeluje z ministrstvom, ki tudi neposredno sodeluje v partnerstvu in nekaterimi drugimi relevantnimi deležniki s področja ustanov odgovornih za pripravo programov in politik ter ustanovami, ki so neposredno vpete v pedagoški proces.

Poleg sodelovanja v vseh dejavnostih projekta od priprave protokolov in orodij, beleženja začetnega stanja do testiranja pripravljenih modelov ter priprave priporočil za odločevalce, je najpomembnejša vloga Teološke fakultete UL v koordinaciji in vodenju druge faze projekta. V tej fazi se bo pregledalo primere dobrih praks ter analize konkretnih potreb na terenu po vsebinah in materialih za uvajanje učiteljev začetnikov in usposabljanje njihovih mentorjev. Po pregledu stanja in ugotovitvi možnosti za pripravo programov s potencialom umestitve v sisteme lokalnih okolij v državah, zastopanih v projektu, bo Teološka fakulteta vodila pripravo modulov za usposabljanja tako za učitelje začetnike kot njihove mentorje. Ti moduli bodo v nadaljevanju projekta osnova za testiranje na terenu, izboljšave ter pripravo programskih dokumentov in sistemskih sprememb. 

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+, oz. njegovega podprograma Podpore za reforme politik v okviru eksperimentalnih politik in je s sredstvi podprt s strani Evropske komisije. 

 

 

 

 

 

 

LOOP ekipa


Od leve proti desni: Marko Weilguny, Urška Jeglič, Roman Globokar, David Kraner, Matej Purger