TRENUTNO AKTUALNO:

V projektu od junija do septembra 2021 izvajamo uvodno raziskavo o stanju glede programov uvajanja za učitelje začetnike in njihove mentorje.

Vljudno vabljeni, da sodelujete na povezavi

Več o raziskavi si lahko preberete v priponki.

 

OPIS PROJEKTA 

Glavni cilj projekta LOOP je prispevati k spremembam paradigme vseživljenjskega kariernega razvoja pedagoškega osebja. Projekt bo razvil programe usposabljanja mentorjev in učiteljev začetnikov, jih integriral v karierno pot znotraj pedagoškega poklica, jih preverjal in izboljševal preko študij na terenu ter pripravil za morebiten prenos na druge ravni.

V okviru projektnega partnerstva sodelujejo tri ministrstva ter 10 univerz in raziskovalnih ustanov iz sedmih držav. Projekt poteka od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2024. Teološke fakulteta pri izvajanju projekta tesno sodeluje z ministrstvom, ki tudi neposredno sodeluje v partnerstvu in nekaterimi drugimi relevantnimi deležniki s področja ustanov odgovornih za pripravo programov in politik ter ustanovami, ki so neposredno vpete v pedagoški proces.

Poleg sodelovanja v vseh dejavnostih projekta od priprave protokolov in orodij, beleženja začetnega stanja do testiranja pripravljenih modelov ter priprave priporočil za odločevalce, je najpomembnejša vloga Teološke fakultete UL v koordinaciji in vodenju druge faze projekta. V tej fazi se bo pregledalo primere dobrih praks ter analize konkretnih potreb na terenu po vsebinah in materialih za uvajanje učiteljev začetnikov in usposabljanje njihovih mentorjev. Po pregledu stanja in ugotovitvi možnosti za pripravo programov s potencialom umestitve v sisteme lokalnih okolij v državah, zastopanih v projektu, bo Teološka fakulteta vodila pripravo modulov za usposabljanja tako za učitelje začetnike kot njihove mentorje. Ti moduli bodo v nadaljevanju projekta osnova za testiranje na terenu, izboljšave ter pripravo programskih dokumentov in sistemskih sprememb. 

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+, oz. njegovega podprograma Podpore za reforme politik v okviru eksperimentalnih politik in je s sredstvi podprt s strani Evropske komisije. 

 

 

 

 

 

 

LOOP ekipa


Od leve proti desni: Marko Weilguny, Urška Jeglič, Roman Globokar, David Kraner, Matej Purger