OPIS PROJEKTA

Projekt Philosophical Learning Applied to Online Surroundings v EU je dvoletni projekt, ki ga financira program Erasmus+ (KA220) in katerega cilj je izvajanje izobraževanja o filozofiji in kritičnem mišljenju ter na njih temelječih veščin in praks v spletnih okoljih. Prvotna naloga projekta je digitalne preobrazba z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti na eni strani ter razvojem ozaveščenosti in spretnosti v zvezi s skupnimi vrednotami, državljanskim udejstvovanjem in sodelovanjem na drugi.

Cilj projekta je obravnavanje teh vprašanj v izobraževalnem procesu s podporo učencem in učiteljem (vključno z vzgojitelji v najširšem smislu) s filozofskimi izobraževalnimi gradivi in orodji za digitalne spretnosti in kompetence, medijsko pismenost in orodja za spopadanje z dezinformacijami. Ciljne skupine projekta so predvsem vzgojitelji in učitelji, vključeni v srednješolsko izobraževanje (gimnazije, srednje šole) in srednješolci. Poleg tega je projekt namenjen institucijam in organizacijam, ki služijo kot podpora srednješolskemu izobraževanju, kakor tudi splošni javnosti.