TEMA / THEME

TRANSCENDENCA IN SAMO-TRANSCENDENCA
TRANSCENDENCE AND SELF-TRANSCENDENCE

RAZPRAVE ARTICLES

OCENA / REVIEW

POROČILO / REPORT

IN MEMORIAM

NOVI DOKTORJI IN DOKTORICE ZNANOSTI / NEW DOCTORS OF SCIENCE

CELOLETNO KAZALO (2017) / ANNUAL BIBLIOGRAPHY (2017)

SEZNAM RECENZENTOV (2017) / LIST OF CRITICS (2017)

NAVODILA SODELAVCEM / INSTRUCTIONS FOR THE AUTORS