TEMA / THEME

RESONANCA IN ODTUJENOST: KRIZA ODNOSOV V SODOBNEM SVETU
RESONANCE AND ALIENATION: CRISIS OF RELATIONSHIPS IN THE MODERN WORLD

Uvodnik / Editorial (Robert Petkovšek in Bojan Žalec)

PREDAVANJE NA KONFERENCI / CONFERENCE PAPER 

 

OCENI / REVIEWS