TEMA / THEME

POMEN SVETEGA PISMA V BESEDI IN V ŽIVLJENJU CERKVE
THE MEANING OF THE BIBLE IN THE WORD AND IN THE LIFE OF THE CHURCH

DRUGE RAZPRAVE / OTHER ARTICLES