knjiznica@teof.uni-lj.si

+386 1 43 45 824

Vstop v katalog COBISS+ za bazo TEOFLJ

Ker vse gradivo še ni računalniško obdelano, je predvsem za starejše gradivo potrebno iskanje po obeh katalogih (online Cobiss/Opac in listkovni avtorsko-imenski katalog).

 


Moj profil COBISS

Iskanje gradiva v knjižnici TEOF Ljubljana

Osebno informacijsko svetovanje za člane knjižnice

VPIS

V knjižnico se lahko včlani kdorkoli. Za vpis je potreben veljavni osebni dokument s fotografijo, za študente tudi indeks ali študentska izkaznica oz. potrdilo o vpisu, za dijake dijaška izkaznica. Pri vpisu je potrebno izpolniti pristopno izjavo.
Študenti vseh stopenj poravnajo članarino ob vpisu na fakulteto. Z veljavno študentsko izkaznico si lahko gradivo izposojajo v vseh fakultetnih knjižnicah Univerze v Ljubljani, v Narodni in univerzitetni knjižnici ter v Centralni tehniški knjižnici.
Dijaki, mlajši od 18 let, so ob predložitvi dijaške izkaznice oproščeni članarine.
Brezposelne osebe status dokazujejo z ustreznim dokumentom, ki ni starejši od 30 dni. Članstvo traja 6 mesecev.
Drugi uporabniki plačajo članarino po veljavnem ceniku.
Članstvo za študente in dijake traja do konca tekočega študijskega leta, za ostale glede na izbrano vrsto članarine. Možne so letna, četrtletna ali mesečna članarina.
Člani si lahko gradivo izposojajo le ob predložitvi članske ali študentske izkaznice.

NAROČANJE IN REZERVACIJA GRADIVA

Gradivo v prostem pristopu ima v signaturi oznako Č in ga uporabniki dobijo takoj. Večji del gradiva je v skladiščih in ga je potrebno naročiti. Naročila in rezervacije so možne preko COBISS, osebno, po telefonu in po elektronski pošti (knjiznica@teof.uni-lj.si).
Za naročanje in rezervacijo gradiva preko COBISS uporabniki potrebujejo uporabniško ime (št. izkaznice ali št. študentske izkaznice) in geslo, ki ju prejmejo ob vpisu.

URNIK DOSTAVE GRADIVA IZ SKLADIŠČ:

Gradivo, naročeno med 8.00 in 10.30, bo pripravljeno ob 11.30.
Gradivo, naročeno med 10.30 in 13.00, bo pripravljeno ob 13.30.
Gradivo, naročeno po 13.00, bo pripravljeno naslednji dan ob 8.00.
SREDA: gradivo, naročeno med 10.00 in 13.00, bo pripravljeno ob 13.30 ter med 13.00 in 15.00, bo pripravljeno ob 15.30.
Gradivo naročeno izven urnika dostave bo pripravljeno zjutraj naslednji delovni dan.
Gradivo čaka tri delovne dni.

IZPOSOJEVALNI ROK:

- 14 dni za študijsko gradivo
- 7 dni za obvezno študijsko gradivo, ki ga ima knjižnica le v enem ali dveh izvodih
- 14 delovnih dni za ostalo gradivo
- časopisi in revije so na voljo samo za uporabo v čitalnici

PODALJŠANJE IZPOSOJE:

-študijsko gradivo: enkrat za 14 dni
-ostalo gradivo: dvakrat za 14 delovnih dni
Podaljšanje je možno osebno, preko Cobiss - Moja knjižnica, po telefonu (+386 1 43 45 824) ali preko elektronske pošte knjiznica@teof.uni-lj.si

ČITALNICA:

Uporabniki imajo na voljo:
- čitalnico z 20 sedeži,
- 8 računalnikov z dostopom do interneta
- dostop do omrežja EDUROAM

Priporočamo uporabo garderobnih omaric. Obiskovalci lahko torbe, nahrbtnike, vrečke itd. pustijo v omaricah. Ključ dobijo pri knjižničarki ob predložitvi osebnega dokumenta. Knjižnično osebje ne odgovarja za morebitne kraje v čitalnici.