Urška Sešek in Simona Duška Zabukovec

PrTeof 21
English for Theologians
recenzenta prof. dr. Janez Skela; prof. dr. Bodgan Kolar
Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010
241 str.; 15 €
 (cena vključuje DDV)
ISBN 978-961-92694-6-6


Je prvi učbenik angleščine za teologe v Sloveniji. Po svoji vsebinski in metodološki zasnovi se uvršča med t.i. ESP-učbenike, tj. učbenike za poučevanje angleščine kot jezika stroke.

Zaporedje petih tematskih sklopov obravnava teme, ki so pomembne za teologe in so tudi sicer zastopane v študijskem programu študentov Teološke fakultete: Sveto pismo, liturgične čase, zakramente, versko prakso, svetovna verstva, Cerkev v Sloveniji itd. Poudarek je na razvijanju bralnih in slušnih zmožnosti, pa tudi govornih in pisnih. Ob branju (in poslušanju) je močno poudarjeno tudi razvijanje besedišča s področja teologije, čemur je na koncu učbenika namenjen tudi zajeten angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar teoloških izrazov. Knjiga je, čeprav v črno belem tisku, tudi bogato slikovno opremljena.