Program pripravi diplomante/diplomantke za profesionalne kariere, povezane z delom z družinami, pari, mladimi, predšolskimi in šolskimi otroki in starostniki tako v domačem, v cerkvenem, kot tudi skupnostnem okolju.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana in Maribor (celoten program)
Kreditne točke: 120
Trajanje: 2 leti
Strokovni naziv: magister/magistrica zakonskih in družinskih študijev.

Kompetence:

s področja znanja o družinskih in zakonskih odnosih, problemih in odklonih; razvoja posameznika, zakona, družine; ocene zakona, družine in posameznika v kontekstu zakona in družine; strokovnega dela z družinami, zakonci in skupinami; etike. pravnega in profesionalnega vidika dela z družino; raziskovanja in evalvacije; sociološkega ter filozofskega. teološkega, svetopisemskega in spiritualnega konteksta družine in zakona.

Zaposljivost:

Diplomante in diplomantke pripravi za zaposlitve v agencijah in organizacijah, ki služijo otrokom, mladostnikom, družinam in odraslim; npr. na področju vodenja, razvijanja, koordiniranje raznih razvojnih programov, družinskega in zakonskega svetovanja, družinskega vključevanja in svetovanja v šolstvu in vzgojno varstvenih zavodih, starševskih in družinskih edukacijskih programov, starševskih konferenc, raziskovanja družinskih in zakonskih pojavov (tudi večgeneracijsko in longitudinalno), programov skupnostne pomoči, staranja prebivalstva, svetovanja pri družinskih problemih zaradi različnih kulturnih ozadij, sodelovanja pri načrtovanju kariere in usklajevanju kariere z družino, pomoči pri kriznih situacijah, sodelovanja pri bolnišnični oskrbi, načrtovanju politik na področju družinskega in zakonskega življenja ter drugih podobnih neprofitnih področjih. Program tudi usposablja za nadaljnje izobraževanje na področju svetovanja, podpore družini, psihoterapije, zakonske in družinske terapije, socialnega dela in drugih.

Povezave:

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Skrbnik programa: prof. dr. Robert Cvetek.