Kje se lahko zaposli magister zakonskih in družinskih študijev?

Program pripravi za delo z družinami, zakonci, partnerji, mladimi, otroki ter starostniki v različnih privatnih okvirih, npr. na področju družinskega in zakonskega svetovanja, vodenja raznih razvojnih programov, družinskega vključevanja in svetovanja v šolstvu in vzgojno varstvenih zavodih, starševskih in družinskih poučevalnih programov, raziskovanja družinskih in zakonskih pojavov, programov skupnostne pomoči, staranja prebivalstva, sodelovanja pri načrtovanju kariere in usklajevanju kariere z družino, pomoči pri kriznih situacijah, načrtovanju politik na področju družinskega in zakonskega življenja (npr. staranje prebivalstva) in podobnih.


Kako poteka vpis na drugostopenjski magistrski program Zakonski in družinski študiji?

V magistrski študijski program druge stopnje Zakonski in družinski študiji se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) ustreznih strokovnih področij (humanistično, pedagoško, socialno, zdravstveno in družboslovno). V primeru, da ima nekdo zaključen študijski program prve stopnje z 240 KT ali univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) z obsegom, primerljivim 240 KT, se mu lahko prizna do 60 KT.

2. univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) ali študijski program prve stopnje (ali enakovredno izobrazbo po Zakonu o visokem šolstvu) drugih strokovnih področij, če je kandidat/kandidatka pred vpisom opravil/a dodatne študijske obveznosti s področja psihologije, filozofije in teologije, ki jih glede na različnost strokovnega področja določi pristojna študijska komisija v obsegu od 10 do 60 KT.

Če ste v dvomu, ali se lahko z vašo izobrazbo vpišete v program, pišite na referat.

Kraj izvajanja: Ljubljana (celoten program) in Maribor (celoten program).