Kdo mora opravljati diferencialne izpite, če se želi vpisati v program?

Kdor nima predhodne izobrazbe s humanističnega, pedagoškega, socialnega, zdravstvenega in družboslovnega področja. Pogledati je potrebno, na katero področje (ISCED klasifikacija) je uradno uvrščena predhodna izobrazba. Če obstaja še vedno dvom, pošljite vprašanje na referat@teof.uni-lj.si.

Katere diferencialne izpite je potrebno opravljati in kdaj?

Na podstrani Informacije za vpis najdete informacije o potrebnih izpitih, literaturi in rokih za izpite. Če kdo misli, da je pomembne vsebine za študij že opravil v predhodnem izobraževanju, lahko vloži posebno prošnjo za določitev diferencialnih izpitov. Če ima kdo probleme z roki za izpite, naj se dogovori s posameznim izvajalcem diferencialnih izpitov. Diferencialne izpite je potrebno opraviti pred vpisom (ne pred prijavo).

Kdaj so roki za prijavo in vpis na program?

Rok za prijavo je običajno konec avgusta. Natančnejši datum je določen v vsakoletnem razpisu, ko le ta izide in je objavljen na spletnih straneh Univerze v Ljubljani, obvestilo pa je tudi na spletnih straneh Teološke fakultete. Prijavite se s prijavnim obrazcem, ki ga najdete na tej povezavi. Ce ste po prijavi sprejeti, ste povabljeni k vpisu, ki je običajno konec septembra.

Koliko je razpisanih mest in kaj se zgodi v primeru, da je preveč prijavljenih?

Razpisanih mest je 30 za program v Ljubljani in 20 za program v Mariboru. V primeru, da je preveč prijavljenih, se upošteva: 1) povprečna ocena študija na prvi stopnji (40%); 2) ocena pri diplomi in/ali diplomskem izpitu ali drugi obliki zaključka študija (10%) - pri kandidatih, ki nimajo diplome, diplomskega izpita ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija iz prejšnje alineje upošteva v 50%; 3) izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaze poznavanje in razgledanost na področju zakonskih in družinskih odnosov (50%). Do sedaj se je večina resnih kandidatov lahko vpisala.

Ali je možno vpisati vzporeden študij?

Da. Je pa število mest na vzporedni študij omejeno na 4 mesta, tako za Ljubljano, kot tudi Maribor.

Ali je možen reden študij ob delu?

V reden program se lahko vpisujejo tudi zaposleni, v kolikor jim služba časovno to dopušča. Urnik je lahko problem, saj so nekatera predavanja tudi dopoldan. Po naših izkušnjah so zaposleni študenti zmogli program, če so se lahko nekajkrat na teden v službi domenili, da so lahko manjkali oz. v službi nadomeščali popoldan. Če je program za nekoga po urah prezahteven, ima na magistrskem programu tudi možnost, da prvo leto dela dve leti (ponavlja), morda v drugem letu dela s soglasjem že kakšne izpite iz drugega letnika, v drugem letniku pa je v drugem semestru poleg izbirnega predmeta (ter zunanjega izbirnega predmeta) in seminarja za pomoč pri magistrskem delu samo se pisanje magistrskega dela, katerega časovne obveznosti si lahko prilagodi. Tako si lahko študij pač vsak prilagodi, kolikor zmore. Lahko npr. eno leto obiskuje nekatera predavanja, ki so dopoldan, druga pa naslednje leto. Vendar pa je vsaj 2 do 3 krat na teden potrebno imeti možnost obiskovati predavanja tudi dopoldan.

Ali je možen izreden študij?

V šolskem letu 2020/21 smo razpisali 5 mest za izredni študij. Posebnih organiziranih predavanj, vaj in seminarjev za izredne študente ne bo, saj se bo program izvajal v obliki konzultacij (običajno 2 uri na študenta na predmet), seveda pa se lahko študenti pridružijo organiziranim predavanjem za redne študente. Izredni študij se izvaja po pravilih za izredni študij.

Kolikšna je cena programa?

Če kandidati/kandidatke še nimajo 7. stopnje izobrazbe (predbolonjska univerzitetna diploma oz. bolonjska magistrska stopnja; glejte: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789), je magistrski drugostopenjski študij za njih brezplačen. Za ostale je cena 2400 EUR na letnik, ki jo je mogoče plačati v več obrokih. Točno ceno si lahko ogledate na povezavah na: https://www.teof.uni-lj.si/ceniki. Če obstajajo utemeljeni razlogi, se lahko prosi upravni odbor fakultete za morebitno znižanje.

Kaj naj storim, če imam še kakšno vprašanje, ki ni zajeto na tej strani?

Pošljite vprašanje na referat@teof.uni-lj.si.