Uvedba programa zakonskih in družinskih študijev odpira pot do ustreznega strokovno znanstvenega izobraževanja in se pridružuje prizadevanjem evropskih in zlasti ameriških univerz, ki se s svojimi programi osredotočajo predvsem na usposabljanje študentov/študentk za edukacijo v zakonu in družini, in sicer na osnovi znanstveno strokovnih raziskav s tega področja.


Program zajema širok razpon tem. Vključuje teme normalnega in odklonskega razvoja človeka, zakona in družine znotraj konteksta širše skupnosti, od otroka, mladostnika, odraslega, do starejše dobe. Diplomanti/diplomantke se naučijo pomagati družinam razvijati veščine, ki jih družine potrebujejo, da izpolnijo izzive družinskega življenja in njenega okolja.


Študent oz. študentka pridobi teoretična in praktična znanja za svetovalno, poučevalno, raziskovalno ter preventivno delo na različnih področjih zakonske in družinske problematike. Vsebuje teme, kot so zakonski konflikti, nezvestoba in ločitev, travmatična izkustva, zlorabe ter zasvojenosti vseh vrst, predzakonska problematika, razvoj ter psihopatologija posameznika in družine, funkcionalno starševstvo, raziskovalno delo ter filozofsko-teološki vidiki zakona in družine.


Predlagani program zakonskih in družinskih študijev spodbuja študij in raziskovanje ter znanstveno teoretično delo na polju zakona in družine. Primerjalne, longitudinalne in druge raziskave zakona in družine so danes postale nepogrešljiv vir za razumevanje raznih težav, pa tudi izzivov, s katerimi se družine danes soočajo.