Geštalt pedagogika se razume kot ena izmed najbolj celostnih pedagogik, ki kot temeljno »metodo« uporablja kreativne medije, od risanja in kiparjenja do dela s telesom in z glasom. Navezuje se na izročilo humanistične psihologije ter postaja vse bolj pomemben dejavnik na polju pedagoško-psihološkega dela in svetovalnega spremljanja v okviru formalnih ter neformalnih vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Kot celostna pedagogika je kompatibilna z integrativno in inkluzivno pedagogiko ter temelji na biografskem in izkustvenem učenju, ki poteka vse življenje.

Osnovne informacije:

Termini srečanj v letu 2022 - 2024

Št. srečanja Datum
1. 30. 9. – 2. 10. 2022
2. 12. 1. – 15. 1. 2023
3. 10.3. – 12. 3. 2023
4. 18. 5. – 21. 5. 2023
5. 15. 9. – 17. 9. 2023
6. 9. 11. – 12. 11. 2023
7. 12. 1. – 14. 1.2024
8. 7. 3. – 10. 3. 2024
9. 17. 5. – 19. 5. 2024
10. 6. 6. – 9. 6. 2024

Kompetence:

Osebnostne kompetence: Poglobitev samospoznavanja in odkrivanje sposobnosti samosprememb.

Strokovne in poklicne kompetence: Vpogled v kompleksnost učnega procesa, ki temelji na celostno oblikovani in zdravi učiteljevi osebnosti ter usposabljanje za uporabo celostnih didaktičnih metod in ustreznih učno-komunikativnih sredstev.

Socialne kompetence: Izostritev zaznavanja procesov na socialnem področju v skupinah, šolah in skupnostih ter vodenje zanesljive in odgovorne interakcije.

Svetovalne kompetence: Zaznavanje stisk, težav in mej pri otrocih, mladostnikih in odraslih ter vodenje strokovnih vaj pri odgovorni pomoči in spremljanju.

Religiozne kompetence: Poglobitev verskih izkušenj in biblično-teološke dimenzije spremljanja na poti k zrelemu verovanju, živemu upanju in rastoči ljubezni. 
 

Predstavitveni zbornik (2021/2022)

Povezave: Društvo za krščansko geštalt pedagogiko

Skrbnik programa: doc. dr. Iva Nežič Glavica


Utrinki iz izpopolnjevanja