Geštalt pedagogika se razume kot ena izmed najbolj celostnih pedagogik, ki kot temeljno »metodo« uporablja kreativne medije, od risanja in kiparjenja do dela s telesom in z glasom. Navezuje se na izročilo humanistične psihologije ter postaja vse bolj pomemben dejavnik na polju pedagoško-psihološkega dela in svetovalnega spremljanja v okviru formalnih ter neformalnih vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Kot celostna pedagogika je kompatibilna z integrativno in inkluzivno pedagogiko ter temelji na biografskem in izkustvenem učenju, ki poteka vse življenje.

Osnovne informacije:

Termini srečanj v letu 2024 - 2026

Št. srečanja Datum
1. 2. 2. – 4. 2. 2024
2. 13. 6. – 16. 6. 2024
3. 19. 9. – 22. 9. 2024
4. 29. 11. – 1. 12. 2024
5. 7. 2. – 9. 2. 2025
6. 3. 4. – 6. 4. 2025
7. 12. 6. – 15. 6. 2025
8. 19. 9. – 21. 9. 2025
9. 14. 11. – 16. 11. 2025
10. 15. 1. – 18. 1. 2026

Kompetence:

Osebnostne kompetence: Poglobitev samospoznavanja in odkrivanje sposobnosti samosprememb.

Strokovne in poklicne kompetence: Vpogled v kompleksnost učnega procesa, ki temelji na celostno oblikovani in zdravi učiteljevi osebnosti ter usposabljanje za uporabo celostnih didaktičnih metod in ustreznih učno-komunikativnih sredstev.

Socialne kompetence: Izostritev zaznavanja procesov na socialnem področju v skupinah, šolah in skupnostih ter vodenje zanesljive in odgovorne interakcije.

Svetovalne kompetence: Zaznavanje stisk, težav in mej pri otrocih, mladostnikih in odraslih ter vodenje strokovnih vaj pri odgovorni pomoči in spremljanju.

Religiozne kompetence: Poglobitev verskih izkušenj in biblično-teološke dimenzije spremljanja na poti k zrelemu verovanju, živemu upanju in rastoči ljubezni. 
 

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Povezave: Društvo za krščansko geštalt pedagogiko

Skrbnik programa: doc. dr. Iva Nežič Glavica


Utrinki iz izpopolnjevanja