Programa Teološki in religijski študiji od leta 2023/24 ne razpisujemo več, saj je postal smer študijskega programa Človek in medosebni odnosi.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana in Maribor
Kreditne točke: 180
Trajanje: 3 leta
Strokovni naziv: diplomant oz. diplomantka Teoloških in religijskih študijev

Univerzitetni program univerzitetni študijski program prve stopnje Teološki in religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Študenta ne usposablja le za delo na cerkvenem področju, ampak tudi na področjih, kakor so kultura, javno in upravno življenje, gospodarstvo, zgodovina in druge vrste storitev, povezane z delom z ljudmi. Poklicni profil diplomantov je široko opredeljen in ustreza potrebam trga dela na področju humanistike, ki zahteva fleksibilnost, zmožnost hitrega razumevanja humanističnih problemov in visoko stopnjo socialnih kompetenc. Prav tako Teološki in religijski študiji usposabljajo študenta za reševanje problemov s področja temeljnih vprašanj človeške eksistence in kulture. Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo omenjenih tem.

Kompetence:

Hermenevtične, kognitivne, teoretične, metodološke, tehnične, jezikovne, socialne, sintezne.

Zaposljivost:

  • pastoralni referenti (prevzemanje določenih nalog pri manjših verskih prireditvah; pomočnik v župnijski ali dekanijski pisarni; izvajanje drugih nalog v skladu z navodili in delovno usposobljenostjo)
  • na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (sodelovanje v pastoralnih ekipah, dela na področju oznanjevanja evangelija, opravljanje administrativnih dejavnosti, sodelovanje v organih verskih skupnosti
  • na področju karitativne in socialno-varstvene dejavnosti
  • na področju kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, knjižničarstvo (informator, izposoja), upravljanje kulturne dediščine)
  • na področju javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah)
  • na področju medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci)
  • na področju založništva (uredniki, pomočniki urednikov)
  • na področju menedžmenta (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo na razvoju kadrov)

Predstavitveni zbornik 2024/2025

Skrbnik programa: doc. dr. Tadej Stegu.