Teologija je interdisciplinaren študij, ki združuje druge humanistične vede, kot so zgodovina, antropologija, filozofija, kulturologija, arheologija, biblične vede, psihologija, sociologija, vzgojne in retorične vede itd... Gre za študij z dolgo tradicijo, ki vključuje široko klasično izobrazbo, da bi tako lažje razumeli človeka v luči teoloških dognanj tako iz primarnih virov kot tudi iz tradicije teoloških ved. Študijski program Teologija je temeljni program Teološke fakultete, ki ga nadaljujemo v duhu tradicije in povezanosti s potrebami okolja in delodajalcev (Slovenske škofovske konference in redovnih skupnosti Slovenije).

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 300
Trajanje: 5 let
Strokovni naziv: magister / magistrica teologije. Okrajšano: mag. teol.

Teologija je interdisciplinaren študij, ki združuje druge humanistične vede, kot so zgodovina, antropologija, filozofija, kulturologija, arheologija, biblične vede, psihologija, sociologija, vzgojne in retorične vede itd... Gre za študij z dolgo tradicijo, ki vključuje široko klasično izobrazbo, da bi tako lažje razumeli človeka v luči teoloških dognanj tako iz primarnih virov kot tudi iz tradicije teoloških ved. Študijski program Teologija je temeljni program Teološke fakultete, ki ga izvajamo v duhu tradicije in povezanosti s potrebami okolja in delodajalcev (Slovenske škofovske konference in redovnih skupnosti Slovenije).

Kompetence:

Hermenevtične, teoretične, socialne, pedagoško-izobraževalne, praktične in komunikacijske

Zaposljivost:

Diplomanti so s pridobljenimi kompetencami zaposljivi v okviru dejavnosti katoliške Cerkve, v svojih redovnih skupnostih in tudi v širšem prostoru kulturnega, družbenega in političnega življenja. Po pridobljeni ustrezni andragoško pedagoški izobrazbi so kandidati zaposljivi kot učitelji predmetov kot so Spoznavanje vere, Verstva in etika in Vera in kultura v osnovni šoli ter Vera in kultura v srednji šoli. Prav tako lahko po ustrezni andragoško pedagoški izobrazbi delujejo v dijaških domovih kot vzgojitelji. Program omogoča nadaljevanje študija v doktorski šoli ali raznih programih izpopolnjevanja.

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Skrbnica programa: izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano.