Študij družinske in zakonske terapije je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju diplomantov najrazličnejših strok, ki v svojem delu obravnavajo bodisi družino kot celoto bodisi posameznike kot člane družin ter pare oziroma zakonce. Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s področja družinskih in partnerskih odnosov, starševstva, intime, življenjskega cikla družine in posameznika ter družinske psihopatologije in usposabljanje udeležencev za uporabo tega znanja v terapevtski praksi. Program omogoča evalvirano izobraževanje za vse vrste poklicev, ki delajo z ljudmi ter vključitev v domača in mednarodna strokovna terapevtska združenja in zbornice.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 60
Trajanje: 2 leti

Kompetence:

po končanem izpopolnjevanju bodo udeleženci pridobili osebno izkušnjo v družinski terapiji ter bodo usposobljeni za samostojno izvajanje terapevtskega dela z družinami, pari in posamezniki.

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Skrbnica programa: prof. dr. Tanja Repič Slavič.