Skrbniki programov: 

PROGRAM SKRBNIK PROGRAMA
Univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke in religijski študiji doc. dr. Tadej Stegu (2021-2025)
Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Teološki študij prof. dr. Janez Vodičar (2021-2025), doc. dr. Mateja Pevec Rozman (2021-2025)
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano (2021-2025)
Drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika doc. dr. Mari Jože Osredkar (2021-2025)
Drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in družinski študiji prof. dr. Robert Cvetek (2021-2025)
Drugostopenjski dvopredmetni magistrski pedagoški program Teologija prof. dr. Janez Vodičar (2021-2025), doc. dr. Mateja Pevec Rozman (2021-2025)
Doktorski študij Teologija – področje Teologija izr. prof. dr. Roman Globokar (2021-2025)
Doktorski študij Teologija – področje Zakonska in družinska terapija prof. dr. Tomaž Erzar (2021-2025)
Doktorski študij Humanistika in družboslovje – področje Religiologija izr. prof. dr. Mari Jože Osredkar (2021-2025)
Študijski program za izpopolnjevanje Pastoralno izpopolnjevanje doc. dr. Andrej Šegula (2021-2025)
Študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje doc. dr. Ivan Platovnjak (2021-2025)
Program za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija prof. dr. Tanja Repič Slavič (2021-2025)
Študijski program za izpopolnjevanje Geštalt pedagogika doc. dr. Iva Nežič Glavica (2021-2025)
Študijski program za izpopolnjevanje Karitativno in humanitarno delo izr. prof. dr. Katarina Lia Kompan Erzar (2021-2025)