V letu 2024/2025 se bo dvopredmetni program v povezavi s Filozofsko fakulteto UL in UM izvajal v PRENOVLJENI različici - skupne vsebine bodo potekale z našim novim programom 1. stopnje Človek in medosebni odnosi.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana (v povezavi z UL FF) in Maribor (v povezavi z UM FF)
Kreditne točke: 90
Trajanje: 3 leta
Strokovni naziv: diplomant oz. diplomantka … in diplomant oz. diplomantka teoloških študijev.

Pri Univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisciplinarni pristop, ki prvenstveno sega na področje teologije, posredno pa na področje filozofije, sociologije, psihologije in etike. V globalu pa program bazira na biblično-teološki razsežnosti življenja. Človeka pojmuje v luči biblično-krščanskega izročila, kar pomeni, da v tej paradigmi človek kot družbeno odnosno in duhovno bitje vedno znova presega ujetost trenutka. V tej perspektivi filozofija programa postavlja v središče izobraževalnega procesa človeka v trenutku in situaciji tukaj in sedaj. Diplomanti in diplomantke teoloških študij pridobijo temeljna znanja o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru; seznanijo se z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razvijejo čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Dvopredmetni univerzitetni program Teološki študiji je priprava na dvopredmetni magistrski pedagoški študijski program Teologija.

Kompetence:

Hermenevtične, kognitivne, teoretične, metodološke, tehnične, jezikovne, osebnostno-komunikacijske

Zaposljivost:

  • kot pastoralni referenti (prevzemanje določenih nalog pri manjših verskih prireditvah; pomočnik v župnijski ali dekanijski pisarni; izvajanje drugih nalog v skladu z navodili in delovno usposobljenostjo);
  • na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (sodelovanje v pastoralnih ekipah, dela na področju oznanjevanja evangelija, opravljanje administrativnih dejavnosti, sodelovanje v organih verskih skupnosti);
  • na področju karitativne in socialno-varstvene dejavnosti
  • na področju kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, knjižničarstvo (informator, izposoja), upravljanje kulturne dediščine);
  • na področju javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah);
  • na področju medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci);
  • na področju založništva (uredniki, pomočniki urednikov);
  • na področju menedžment (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo na razvoju kadrov).

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Skrbnika programa: prof. dr. Janez Vodičar, doc. dr. Mateja Pevec Rozman.