Drugostopenjski magistrski študijski program Religiologija in etika

Študij religiologije in etike daje največ poudarka humanističnim oz. filozofskim, etičnim, duhovnim, teološkim in religioznim koncepcijam življenja, medosebnih odnosov in daje magistrom programa religiologije in etika široko osnovo s tega področja za nadaljnje izobraževanje in delo. Študenti se seznanijo z metodologijo na področju religioloških raziskav, z razmerji med verstvi, etiko, mediji idr.

Magistri in magistrice religiologije in etike s končanim univerzitetnim programom teološki in religijski študiji so zaposljivi kot pastoralni asistenti in strokovni pastoralni delavci. Z opravljenim dodatnim izobraževanjem so zaposljivi/zaposljive na področju sociale, v vzgojnih zavodih in v javni upravi. Široka interdisciplinarna izobrazba jim omogoča delo na političnem področju, v medijih in založniških hišah. Kot poznavalci verstev in kultur so uspešni v službah, ki skrbijo za stike z javnostjo in organizirajo kulturne in druge dogodke.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 120
Trajanje: 2 leti
Strokovni naziv: magister/magistrica Religiologije in etike (Master of religious studies and ethics)

Kompetence:

 • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in znanj ter zmožnost interpretacije
 • razvoj opazovanja, analiziranja, sintetiziranja in kritičnega ocenjevanja
 • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu
 • avtonomno uporabljati vire za učenje in raziskovanje
 • razvita sposobnost izražanja, zastopanja in argumentiranja svoje pozicije v dialogu, s poudarkom na progresivnem reševanju konfliktov
 • razvoj komunikacijskih in empatičnih sposobnosti ter spretnosti
 • sposobnost znanstveno kritičnega pogleda na družinske in zakonske pojave ter sposobnost znanstvenega pisanja o njih
 • sposobnost za reševanje teoretičnih in empiričnih, konkretnih družbenih, še posebej družinskih in zakonskih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov na področju družine in zakona
 • zmožnost socialnega čutenja in reagiranja, čutenja potreb okolja (duhovnih, družbenih, kulturnih in političnih)
   

Predstavitveni zbornik (2021/2022)

Skrbnik programa: doc. dr. Mari Jože Osredkar.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem